Az-Zumar 32-40, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-462)

Az-Zumar: 39/Az-Zumar-32, 39/Az-Zumar-33, 39/Az-Zumar-34, 39/Az-Zumar-35, 39/Az-Zumar-36, 39/Az-Zumar-37, 39/Az-Zumar-38, 39/Az-Zumar-39, 39/Az-Zumar-40, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-462, Az-Zumar 32-40
direction_left
direction_right
Luister Koran: 39/Az-Zumar-32
39/Az-Zumar-32: Wie is dan onrechtvaardiger dan hij die liegt over Allah en de Waarheid loochent wanneer deze tot hem komt? Is de verblijfplaats voor de ongelovigen niet in de Hel?
Luister Koran: 39/Az-Zumar-33
39/Az-Zumar-33: En degene die met de Waarheid is gekomen, en deze bevestigt: hij is degene die tot de Moettaqôen behoort.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-34
39/Az-Zumar-34: Voor hen is wat zij wensen bij hun Heer. Dat is de beloning voor de weldoeners.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-35
39/Az-Zumar-35: Zodat Allah het slechtste dat zij hebben gedaan zal uitwissen en zodat Hij hun hun beloning zal geven naar het beste van wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-36
39/Az-Zumar-36: Is Allah geen Beschermer voor Zijn dienaren? En zij maken jou bang voor degenen (afgoden) naast Hem. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt; voor hem is er geen leider.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-37
39/Az-Zumar-37: En wie door Allah geleid wordt: niemand kan hem doen dwalen. Is Allah niet Almachtig, de Bezitter van de Vergelding.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-38
39/Az-Zumar-38: En als jij hun vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen: "Allah." Zeg: "Zien jullie dan niet wat jullie buiten Allah aanroepen? Als Allah voor mij rampspoed wenst, zijn zij (de afgoden) het dan die de ramp van Hem kunnen wegnemen? Of als Hij Barmhartigheid wenst, zijn zij het dan die Zijn Bamhartigheid kunnen tegenhouden? Zeg: "Allah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-39
39/Az-Zumar-39: Zeg: "O mijn volk, werk op jullie manier, voorwaar, ik werk (op mijn manier). Spoedig zullen jullie het weten."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-40
39/Az-Zumar-40: Tot wie een bestraffing komt: die zal door hem vemederd worden, en een blijvende bestraffing zal op hem rusten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: