de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-467), Az-Zumar 75-75, Ghafir 1-7

Az-Zumar: 39/Az-Zumar-75, Ghafir: 40/Ghafir-1, 40/Ghafir-2, 40/Ghafir-3, 40/Ghafir-4, 40/Ghafir-5, 40/Ghafir-6, 40/Ghafir-7, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-467, Az-Zumar 75-75, Ghafir 1-7
direction_left
direction_right
Luister Koran: 39/Az-Zumar-75
39/Az-Zumar-75: En jij (O Moehammad) zal de Engelen zien rondgaan om de Troon, de Glorie van hun heer lofprijzend met de lofprijzing die Hem toekomt. En er zal in Waarheid tussen hen worden beslist en er zal gezegd worden: "Alle lof zij de Heer der Werelden."

Ghafir

Luister Koran: 40/Ghafir-1
40/Ghafir-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 40/Ghafir-2
40/Ghafir-2: De neerzending van het Boek is van Allah, de Almachtige, de Alwetende.
Luister Koran: 40/Ghafir-3
40/Ghafir-3: De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw, de Harde in de bestraffing, de Bezitter van grote macht. Geen god is er dan Hij, tot Hem is de terugkeer.
Luister Koran: 40/Ghafir-4
40/Ghafir-4: Niemand redetwist over de Verzen van Allah behalve degenen die ongelovig zijn. Laat daarom hun rondtrekken in het land jou niet bedriegen.
Luister Koran: 40/Ghafir-5
40/Ghafir-5: Vóór hen loochende het volk van Nôeh (de Boodschappers) en de bondgenoten (van ongelovigen) na hen. En elk volk wenste hun Boodschappers te grijpen. En zij redetwistten met valsheid om er de Waarheid mee te vernietigen, waarop Ik hen greep. En hoe (hard) was Mijn bestraffing!
Luister Koran: 40/Ghafir-6
40/Ghafir-6: En zo werd het Woord van jouw Heer bewaarheid voor degenen die ongelovig waren. Voorwaar, zij zijn de bewoners van de Hel.
Luister Koran: 40/Ghafir-7
40/Ghafir-7: Degenen die de Troon dragen (de Engelen) en wie zich er omheen bevinden, prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing en geloven in Hem en vragen om vergeving voor degenen die geloven. (En zeggen:) "Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die Uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: