Ghafir 26-33, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-470)

Ghafir: 40/Ghafir-26, 40/Ghafir-27, 40/Ghafir-28, 40/Ghafir-29, 40/Ghafir-30, 40/Ghafir-31, 40/Ghafir-32, 40/Ghafir-33, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-470, Ghafir 26-33
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-26
40/Ghafir-26: En Fir'aun zei: "Laat mij Môesa doden en laat hem zijn Heer aanroepen: voorwaar, ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen of dat hij verderf op de aarde zal zaaien."
Luister Koran: 40/Ghafir-27
40/Ghafir-27: En Môesa zei: Voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij mijn Heer en bij jullie Heer tegen iedere hoogmoedige die niet gelooft in de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 40/Ghafir-28
40/Ghafir-28: En een gelovige man van het volk van Fir'aun, die zijn geloof had verborgen, zei: "Zullen jullie een man doden omdat hij zegt: 'Mijn Heer is Allah,' terwijl hij met de duidelijke bewijzen van jullie Heer tot jullie is gekomen? Als hij een leugenaar is, dan rust zijn leugen op hem; maar als hij waarachtig is, dan zal een deel (van de rampen) die hij jullie anzegt, jullie treffen." Voorwaar, Allah leidt niet wie een buitensporige, een leugenaar is.
Luister Koran: 40/Ghafir-29
40/Ghafir-29: (Môesa zei:) "O mijn volk, voor jullie is vandaag het koninkrijk, (jullie zijn er) als heersers in het land, maar wie zal ons helpen tegen de bestraffing van Allah wanneer die tot ons komt?" Fir'aun zei: "Ik vertel jullie niets dan wat ik zie, en ik leid jullie slechts naar het rechte pad."
Luister Koran: 40/Ghafir-30
40/Ghafir-30: En degene die gelovig was, zei: "O mijn volk, voorwaar, ik vrees voor jullie het gelijke van op de dag van de bondgenoten (een bestraffing).
Luister Koran: 40/Ghafir-31
40/Ghafir-31: Gelijk het lot van (het volk van) Nôeh, en de 'Âd en de Tsamôed en degenen na hen." En Allah wenst geen onrecht voor de dienaren.
Luister Koran: 40/Ghafir-32
40/Ghafir-32: (Môesa zei:) "O, mijn volk, voorwaar, ik vrees voor jullie de Dag van het wederzijds geroep (om hulp).
Luister Koran: 40/Ghafir-33
40/Ghafir-33: Op die Dag vluchten jullie, de rug toekerend, er is voor jullie geen redder. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt: voor hem is er geen gids."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: