Ghafir 8-16, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-468)

Ghafir: 40/Ghafir-8, 40/Ghafir-9, 40/Ghafir-10, 40/Ghafir-11, 40/Ghafir-12, 40/Ghafir-13, 40/Ghafir-14, 40/Ghafir-15, 40/Ghafir-16, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-468, Ghafir 8-16
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-8
40/Ghafir-8: Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van 'Adn (het Paradijs) binentreden, die U ben beloofd hebt: voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 40/Ghafir-9
40/Ghafir-9: En bescherm hen voor de slechte daden. En wie op die Dag de slechte daden vreest: hem heeft U dan waarlijk begenadigd. En dat is de geweldige overwinning."
Luister Koran: 40/Ghafir-10
40/Ghafir-10: Voorwaar, tot degenen die ongelovig waren zal (op die Dag) geroepen worden: "De woede van Allah is zeker groter dan jullie woede op jullie zelf toen jullie tot het geloof werden geroepen, werden jullie ongelovig.
Luister Koran: 40/Ghafir-11
40/Ghafir-11: Zij zullen zeggen: "Onze Heer, U heeft ons twee maal doen sterven en ons twee maal doen leven. Nu erkennen wij onze zonden: is er dan nog een terugkeer van de weg (de bestraffing)?"
Luister Koran: 40/Ghafir-12
40/Ghafir-12: Dat is omdat jullie ongelovig waren toen Allah als Enige God werd aangeroepen. Maar toen Hem deelgenoten toegekend werden, geloofden jullie (daarin). Het oordeel behoort aan Allah, de Verhevene, de Grootste.
Luister Koran: 40/Ghafir-13
40/Ghafir-13: Hij is Degene Die jullie Zijn Tekenen toont en Die voor jullie uit de hemel voorzieningen neerzendt. Niemand laat zich vermanen, behalve wie berouw toont.
Luister Koran: 40/Ghafir-14
40/Ghafir-14: Roept daarom Allah aan, Hem zuiver aanbiddend, ook al hebben de ongelovigen er een afkeer van.
Luister Koran: 40/Ghafir-15
40/Ghafir-15: Hij is Degenen Die Verheven is boven alle rangen, de Bezitter van de Troon. Hij zendt de Openbaring op Zijn bevel aan wie Hij wil van Zijn dienaren, opdat Hij waarschuwt voor de Dag van de Ontmoeting.
Luister Koran: 40/Ghafir-16
40/Ghafir-16: Op de Dag waarop zij tevoorschijn komen, zal niets van hen voor Allah verborgen zijn. Aan wie behoort op deze Dag de Heerschappij? Aan Allah de Ene, de Overweldiger.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: