ал-Мумин 8-16, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-468)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-8, 40/ал-Мумин-9, 40/ал-Мумин-10, 40/ал-Мумин-11, 40/ал-Мумин-12, 40/ал-Мумин-13, 40/ал-Мумин-14, 40/ал-Мумин-15, 40/ал-Мумин-16, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-468, ал-Мумин 8-16
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-8
40/ал-Мумин-8: Господи наш, и въведи ги в Градината Адн на Рая, която си обещал на тях и на праведниците сред бащите им и съпругите им, и потомците им! И наистина Ти си Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-9
40/ал-Мумин-9: И опази ги от злините! И когото опазиш от злините в този Ден, него си помилвал. Ето това е великото спасение.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-10
40/ал-Мумин-10: На неверниците неизбежно ще се прогласи: “Гневът на Аллах към вас е по-голям от вашия гняв (помежду ви), защото бяхте позовани към вярата, а вие я отхвърляхте.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-11
40/ал-Мумин-11: Ще рекат (неверниците): “Господи наш, Ти ни умъртви два пъти и ни съживи два пъти. И вече признаваме своите грехове. Няма ли път за спасение (от тук)?”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-12
40/ал-Мумин-12: Това е, защото като бяхте позовани на Единственния Аллах, вие не повярвахте, а когато се съдружаваше (с Аллах) вярвахте. А отсъждането вече е на Аллах, Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-13
40/ал-Мумин-13: Той е, Който ви показва Своите знамения и спуска за вас препитание от небето. Но се поучава само онзи, който се е обърнал към Аллах.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-14
40/ал-Мумин-14: Тогава зовете към Аллах, предани Нему във вярата, дори неверниците да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-15
40/ал-Мумин-15: Аллах , който е Въздигащият степените и Владетелят на Трона, по Своя повеля праща над когото пожелае (да слее с Лика Си) от Своите раби (които са пожелали Лика Му) Дух (духа на водителя на времето), за да предупреди (духа на пожелалия Лика) за Деня на срещата с Аллах. ­
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-16
40/ал-Мумин-16: Деня, в който ще се покажат и нищо от тях не ще бъде скрито от Аллах. На кого е в този ден владението? ­ На Аллах, Единосъщия, Покоряващия.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: