ал-Мумин 67-77, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-475)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-67, 40/ал-Мумин-68, 40/ал-Мумин-69, 40/ал-Мумин-70, 40/ал-Мумин-71, 40/ал-Мумин-72, 40/ал-Мумин-73, 40/ал-Мумин-74, 40/ал-Мумин-75, 40/ал-Мумин-76, 40/ал-Мумин-77, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-475, ал-Мумин 67-77
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-67
40/ал-Мумин-67: Той е, Който ви сътвори от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после ви изважда като деца, после ви оставя да стигнете зрелостта си, после да остареете, но някои от вас умират преди това. И (ви оставя Той) да стигнете определен срок, надявайки се да проумеете.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-68
40/ал-Мумин-68: Той е, Който съживява и умъртвява. И щом отсъди нещо, му казва само: “Бъди!” И то веднага става.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-69
40/ал-Мумин-69: Нима не видя онези, които спорят за знаменията на Аллах? Как биват отклонявани!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-70
40/ал-Мумин-70: Te са, които взеха за лъжа Книгата и онова, с което изпратихме Нашите пратеници. Но много скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-71
40/ал-Мумин-71: Ще бъдат влачени с окови и вериги на вратовете им.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-72
40/ал-Мумин-72: Ще бъдат вкарани във врящата вода, после в Огъня ще бъдат горени.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-73
40/ал-Мумин-73: И после ще им се каже: “Къде са онези, с които съдружавахте?”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-74
40/ал-Мумин-74: Освен Аллах? Ще кажат и те (обитателите на ада): “Отдалечиха се от нас, (ала) не, преди сме служили на нищото.” Така Аллах оставя неверниците в заблуда.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-75
40/ал-Мумин-75: Това е, заради вашата незаслужена глезотия и ликуване на земята.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-76
40/ал-Мумин-76: Влезте през портите на Ада за вечно пребиваване! И колко лошо е обиталището на горделивите!
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-77
40/ал-Мумин-77: Затова бъди търпелив! Обещанието на Аллах е истинно. И ще ти покажем част от онова, което им обещаваме, или ще те приберем (преди това), а те при Нас ще бъдат върнати накрая.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: