аз-Зумар 48-56, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-464)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-48, 39/аз-Зумар-49, 39/аз-Зумар-50, 39/аз-Зумар-51, 39/аз-Зумар-52, 39/аз-Зумар-53, 39/аз-Зумар-54, 39/аз-Зумар-55, 39/аз-Зумар-56, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-464, аз-Зумар 48-56
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-48
39/аз-Зумар-48: И ще им се явят лошите последствия от онова, което са придобили, и ще ги обгради онова (мъчението), на което са се подигравали.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-49
39/аз-Зумар-49: И щом беда сполети човек, той Нас зове. После, щом му дарим едно благо, казва: “Това ми бе дарено само заради моето знание.” Ала не, това е само едно изпитание. Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-50
39/аз-Зумар-50: Така казаха и онези преди тях. Но не ги избави онова, което бяха придобили.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-51
39/аз-Зумар-51: И ги поразиха лошите последствия от онова, което са придобили. И угнетителите сред тези скоро ще ги поразят лошите последствия от онова, което са придобили, и не ще могат с нищо да предотвратят (мъчението).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-52
39/аз-Зумар-52: Нима не знаят, че Аллах увеличава и намаля благата комуто пожелае. И наистина в това има знамения (поуки, доказателства) за вярващ народ.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-53
39/аз-Зумар-53: Кажи: “О, раби Мои, които сте престъпили в ущърб на душите си, не губете надеждата от милостта на Аллах! Аллах опрощава всички грехове (превръща ги в добрини). Той наистина е Опрощаващия, Милосърдния (пращащ благодат и милост).
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-54
39/аз-Зумар-54: И се обърнете (насочете) към своя Господ (пожелайте да отдадете духа си на Аллах), и Му се отдайте (отдайте духа, тялото, душата и волята си на Аллах), преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-55
39/аз-Зумар-55: И следвайте Най-прекрасното (повелята), което ви бе низпослано от вашия Господ, преди мъчението да дойде при вас внезапно, без да усетите!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-56
39/аз-Зумар-56: (И не бъдете от) онези, които ще кажат: “О, горко ми, че нехаех в подчинението си пред Аллах и че бях от присмиващите се!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: