ар-Рум, Сура Ромеите (Коран: Сура 30-ар-Рум)

30/ар-Рум-1: Eлиф лям мим., 30/ар-Рум-2: Гулибeтир рум(руму)., 30/ар-Рум-3: Фи eднeл aрдъ уe хум мин бa’ди гaлeбихим сe яглибун(яглибунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ар-Рум, Сура Ромеите (Коран: Сура 30-ар-Рум)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 30/ар-Рум-1
30/ар-Рум-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-2
30/ар-Рум-2: Настана победа над ромеите (Ромеите бяха победени).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-3
30/ар-Рум-3: И те, на близка земя, след загубата си ще победят.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-4
30/ар-Рум-4: След няколко години (между 3 и 9). И преди, и след това повелята е на Аллах. В този ден вярващите ще ликуват.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-5
30/ар-Рум-5: С помощта си Аллах помага комуто пожелае. И Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-6
30/ар-Рум-6: (Това е) обещаното от Аллах. И Аллах не се отвръща от обещание си, ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-7
30/ар-Рум-7: Те познават само видната страна на земния живот, ала нехаят за отвъдния.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-8
30/ар-Рум-8: Нима не размишляват за своите души? Аллах сътвори небесата, земята и всичко между тях с мъдрост и за определен срок. Ала истина е, че повечето хора не вярват в срещата със своя Господ (срещата на духа им с Лика на Аллах приживе).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-9
30/ар-Рум-9: И ходейки по земята, не виждат ли какъв бе краят на онези преди тях? А предишните бяха по-силни от тях и бяха разронили земята и имаха повече постройки от тях. И пратениците им дойдоха при тях с ясните знаци. Ала не Аллах ги угнетяваше, а те угнетяваха душите си.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-10
30/ар-Рум-10: После труден ще бъде завършекът за онези, които злосторстват и взимат за лъжа знаменията на Аллах, и им се подиграват.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-11
30/ар-Рум-11: Аллах започва първо с творението, после Той го после го връща в първичния му вид, и после при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-12
30/ар-Рум-12: И в Деня, когато настане Часът (Съдния ден), престъпниците губят всякаква надежда за Рая.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-13
30/ар-Рум-13: И нямат застъпници сред онези, които те са съдружавали, и съдружаваните ще ги отричат.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-14
30/ар-Рум-14: И в Деня, когато настане Часът, те ще се разделят на групи.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-15
30/ар-Рум-15: А онези, които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (прочистващи пороците от душата), ще бъдат възрадвани (с дарове) в Градини.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-16
30/ар-Рум-16: А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения и срещата с Нас (през земния живот), те ще бъдат въведените в мъчението.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-17
30/ар-Рум-17: Тогава прославяйте Аллах и вечерно време, и сутрин!
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-18
30/ар-Рум-18: И на небесата, и на земята за Него е прославата, и по мрак, и по пладне (също Го прославяйте)!
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-19
30/ар-Рум-19: Той изважда живото от мъртвото и мъртвото от живото, и съживява земята след нейната смърт. Така и вие ще бъдете извадени (от земята).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-20
30/ар-Рум-20: И от Неговите знамения (чудеса) е, че ви сътвори от пръст, после - ето ви - хора, които се множите и се разпростирате по земята!
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-21
30/ар-Рум-21: И от Неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги от душите ви, за да намерите спокойствие при тях, и стори обич и милост помежду ви. И наистина в това има знамения за мислещи хора.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-22
30/ар-Рум-22: И от Неговите знамения е и сътворяването на небесата и на земята, и на разнообразието в езиците и цветовете ви. И наистина в това има знамения за знаещите.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-23
30/ар-Рум-23: И от Неговите знамения е нощем да спите, а денем да искате от Неговата благодат. И наистина в това има знамения за чуващи хора.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-24
30/ар-Рум-24: И от Неговите знамения е да ви показва Той мълнията за страх и надежда и да изсипва от небето вода, с която да съживява земята след нейната смърт. И наистина в това има знамения за проумяващи хора.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-25
30/ар-Рум-25: И от Неговите знамения е небето и земята да стоят (в равновесие) по Негова повеля. А после, когато ви призове само с един зов, всички ще излезете от земята.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-26
30/ар-Рум-26: И на небесата и на земята всички са Негови и на Него се подчиняват.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-27
30/ар-Рум-27: И Той е, Който започва с творението, после го връща в първичния му вид, и това е много лесно за Него. Негово е върховенството на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-28
30/ар-Рум-28: (И Аллах) ви даде пример с вашите души. Нима имате сред владените от вашите десници (роби, слуги) съдружници в препитанието, което ви даваме, та в него да сте равни (та идолите да са съдружници с Аллах), и да ги почитате тях, както почитате самите себе си? Ето така обясняваме знаменията за проумяващи хора.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-29
30/ар-Рум-29: И не, онези, които угнетяват, следват в неведение своите страсти. И вече кой може да напъти онзи, когото Аллах оставя в заблуда? И няма за тях закрилници.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-30
30/ар-Рум-30: И като ханиф (правоверен) изподвядвай вярата с цялата си същността, с която същност (ханиф - правоверен) Аллах сътвори хората! И в сътворяването на Аллах няма промяна. Това е вечната (на миналото, настоящето и бъдещето) религия (вяра). Ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-31
30/ар-Рум-31: И се насочете към Него (пожелайте да срещнете Лика на Аллах) и така бъдете притежатели на таква (богобоязън; бойте се да не изгубите милостта на Аллах)! И отслужвайте молитвата, и не бъдете от съдружаващите.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-32
30/ар-Рум-32: (И не бъдете от тези) които се разделиха в религията (вярата) си и станаха на групи! И всяка група ликува с онова, което е у нея.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-33
30/ар-Рум-33: И щом беда достигне човека, той зове своя Господ, насочвайки се към Него. А когато Той им даде да вкусят от милостта Му, една ­част от тях съдружават със своя Господ (изпадат в заблуда).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-34
30/ар-Рум-34: И нека отричат това, което Ние сме им дали и нека се наслаждават. Скоро­ ще узнаят!
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-35
30/ар-Рум-35: Нима им низпослахме Книга (довод), в която пише да Го съдружават?
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-36
30/ар-Рум-36: И когато дадем на хората да вкусят милост, те се радват (разглезват се). А щом ги сполети злина заради онова, което ръцете им са сторили преди, веднага изпадат в отчаяние.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-37
30/ар-Рум-37: Не виждат ли те, че Аллах увеличава препитанието или го намалява комуто пожелае? Наистина В това има знамения за вярващи хора.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-38
30/ар-Рум-38: Тогава давай на роднината, на нуждаещия се и на пътника каквото заслужават! И това е по-доброто за онези, които желаят (да срещнат) Лика на Аллах. Именно те са сполучилите.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-39
30/ар-Рум-39: И за да има растеж (увеличение) в имуществото на хората, това което давате с лихва (споменавате Аллах с нежелание), то не расте при Аллах (не се осветява душата ви). А милостинята, дадена (споменавайки) желаейки Лика на Аллах, именно това (осветява сърцето на душата ви) множейки се натрупва.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-40
30/ар-Рум-40: Той е Аллах, който ви сътвори, после ви даде препитание (земни блага и светлина за сърцето на душата ви), после ще ви умъртви, а после ще ви съживи. Нима има сред съдружаваните от вас способен да направи това? Пречист е Аллах, превисоко е над това, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-41
30/ар-Рум-41: И настъпи разрухата по сушата и в морето, заради онова, което ръцете на хората сториха, за да вкусят част от онова, което са извършили. Надеждата е по този начин да се обърнат (насочат към Аллах).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-42
30/ар-Рум-42: Кажи им: “Ходете по земята. Вижте после какъв бе краят на предишните! Повечето от тях бяха съдружаващи.”
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-43
30/ар-Рум-43: Тогава преди да дойде неизбежният (Съдният) Ден от Аллах, обърни същността си към правата (съществувалата отпреди и продължаваща да съществува и която ще съществува до края) религия (вяра)! В този Ден те ще бъдат разделени на групи.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-44
30/ар-Рум-44: И който отрича, то това е против него, а който върши праведно дело (изчистващо душата), така се готви за своята душа.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-45
30/ар-Рум-45: (И това е) за да възнагради Той от Своята благодат вярващите (желаещи да достигнат Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (изчистващи пороците от душата). Наистина Той не обича неверниците.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-46
30/ар-Рум-46: И от Неговите знамения е да изпраща ветровете като благовестници и така ви дава да вкусите от милостта Му, и така плават корабите според Неговата воля. И да искате от Неговата благодат и така да сте признателни!
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-47
30/ар-Рум-47: И кълна се, че и преди теб изпратихме пратеници при техните народи и така им донесоха ясни знаци, и после отмъстихме на онези, които престъпиха, и Наш дълг бе да подкрепим вярващите.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-48
30/ар-Рум-48: Аллах е, Който праща ветровете и така облаците се раздвижват, и ги разстила после по небето, както пожелае, и ги разделя на парчета, и после виждаш как дъждът излиза измежду тях. И щом го изсипе над когото пожелае от Своите раби, виждаш как се радват.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-49
30/ар-Рум-49: А те, преди той (дъждът) да бъде изсипан, наистина бяха отчаяни.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-50
30/ар-Рум-50: Тогава виж делата от милостта на Аллах! Как съживява земята след нейната смърт! Наистина Той е, Който ще съживи така и мъртвите и Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-51
30/ар-Рум-51: А даже да им пратим вятър и да видят после посева пожълтял, те ще продължат да бъдат неверници.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-52
30/ар-Рум-52: И ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите да чуят зова, щом обърнат гръб.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-53
30/ар-Рум-53: И ти не ще да избавиш слепите от заблудата им и така да ги напътиш към Мен. Теб само могат да те чуят тези, които вярват в Нашите знамения. Именно тези са отдадените на Аллах.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-54
30/ар-Рум-54: Аллах е, Който ви сътвори от нещо нищожно (сперма) и после след нищожното ви даде сила, после след силата ви стори слаби и остаряли. И Той (Аллах) сътворява каквото пожелае. И Той е Всезнаещия, Всемогъщия.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-55
30/ар-Рум-55: В Деня, когато настане Часът (Съдния Ден), престъпниците ще се кълнат, че са били (в гробовете си) не повече от час. Ето така се възвръщаха (от смъртта към живота).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-56
30/ар-Рум-56: А дарените със знание и вяра им казаха: “Пребивавахте (в гробовете си) по предписанието на Аллах до Деня на възкресението. Ето това е Денят на възкресението, ала вие не осъзнавахте.”
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-57
30/ар-Рум-57: Тогава не ще помогне на угнетителите тяхното извинение и не ще им бъде позволено покаяние (от Аллах).
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-58
30/ар-Рум-58: И кълна се, че дадохме на хората примери за всичко в този Коран. И щом им донесеш едно знамение, неверниците наистина казват: “Вие се занимавате само с празни неща.”
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-59
30/ар-Рум-59: И Аллах така запечатва сърцата на онези, които не осъзнават.
Слушайте Коран: 30/ар-Рум-60
30/ар-Рум-60: Тогава търпи! Обещанието на Аллах е истинно. И да не те разколебават онези, които не са убедени!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: