ар-Рум-43, Сура 30-Ромеите (ар-Рум) стих-43

30/ар-Рум-43: Тогава преди да дойде неизбежният (Съдният) Ден от Аллах, обърни същността си към правата (съществувалата отпреди и продължаваща да съществува и която ще съществува до края) религия (вяра)! В този Ден те ще бъдат разделени на групи. (българската транслитерация: Фe eким уeджхeкe лид динил кaййими мин кaбли eн йe’тийe йeумун ля мeрeддe лeху минaллахи йeумeизин яссaддeун(яссaддeунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ар-Рум-43
Сура 30-Ромеите (ар-Рум) стих-43

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
българската транслитерация: Фe eким уeджхeкe лид динил кaййими мин кaбли eн йe’тийe йeумун ля мeрeддe лeху минaллахи йeумeизин яссaддeун(яссaддeунe).
Тогава преди да дойде неизбежният (Съдният) Ден от Аллах, обърни същността си към правата (съществувалата отпреди и продължаваща да съществува и която ще съществува до края) религия (вяра)! В този Ден те ще бъдат разделени на групи.ар-Рум: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: