ал-Джинн, Сура Джиновете (Коран: Сура 72-ал-Джинн)

72/ал-Джинн-1: Кул ухъйe илeййe eннeхустeмea нeфeрун минeл джинни фe калу инна сeми’на кур’анeн aджeба(aджeбeн)., 72/ал-Джинн-2: Йeхди илeр рушди фe амeнна бих(бихи), уe лeн нушрикe би рaббина eхaда(eхaдeн)., 72/ал-Джинн-3: Уe eннeху тeала джeдду рaббина мeттeхaзe сахъбeтeн уe ля уeлeда(уeлeдeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Джинн, Сура Джиновете (Коран: Сура 72-ал-Джинн)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-1
72/ал-Джинн-1: Кажи : “Разкрито ми бе, че една група джинове слушали (Корана) и рекли: “Наистина чухме един удивителен Коран”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-2
72/ал-Джинн-2: “И води Той (Коранът) към усъвършенстване. Повярвахме вече в него и никого не ще съдружим с нашия Господ”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-3
72/ал-Джинн-3: И превисоко е величието на нашия Господ! ­Не се е сдобивал Той нито със съпруга, нито със син.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-4
72/ал-Джинн-4: И ние вярваме, че онзи, глупавият (неразумният) измежду нас (сатаната), е изрекъл измислици (небивалици) срещу Аллах.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-5
72/ал-Джинн-5: И наистина ние си въобразихме, че хората и джиновете никога не казват лъжи за Аллах.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-6
72/ал-Джинн-6: И някои хора търсеха убежище при някои джинове и така им надбавиха безразсъдство (на джиновете).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-7
72/ал-Джинн-7: И те също си мислеха, както и вие (си мислехте), че Аллах не ще възкреси никого.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-8
72/ал-Джинн-8: И наистина ние се докоснахме до небето и открихме, че е пълно със силна стража и с изгарящи лъчи.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-9
72/ал-Джинн-9: И седнахме там на определени места, за да слушаме (думите на ангелите). Ала сега, който поиска да (ги) слуша, ще намери един изгарящ лъч, който го дебне.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-10
72/ал-Джинн-10: И ние наистина не знаем дали е пожелано зло за онези, които са на земята или техният Господ е поискал те да се усъвършенстват.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-11
72/ал-Джинн-11: И наистина, някои от нас сме правдиви, други - не. Станахме (на групи), които следват различни пътища.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-12
72/ал-Джинн-12: И наистина се убедихме, че никога не ще можем да обезсилим Аллах на земята и, че бягайки от Него, също не ще можем никога да Го обезсилим.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-13
72/ал-Джинн-13: И наистина, когато чухме напътсвието, повярвахме в него. И който вече вярва в своя Господ, не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-14
72/ал-Джинн-14: И наистина сред нас има и отдадени (на Аллах) и отклонили се (със закоравели сърца). И онези, които са се отдали (на Аллах), то те търсят (желаят) да се усъвършенстват (да отдадат плътта (душата) и волята си на Аллах).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-15
72/ал-Джинн-15: А отклонилите се (чиито сърца са закоравели, заради това, че не споменават името на Аллах) станаха гориво за Ада.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-16
72/ал-Джинн-16: И ако следвайки правия път, се бяха обърнали (към Аллах), Ние нъсъмнено щяхме да ги напоим ( с милост в изобилие).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-17
72/ал-Джинн-17: За да ги изпитаме с това. А който се отвърне от споменаването на своя Господ, ще го сполети тежко мъчение.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-18
72/ал-Джинн-18: И наистина храмовете са само за Аллах и затова не зовете (молете) никой друг заедно с Аллах!
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-19
72/ал-Джинн-19: И когато рабът на Аллах (Мохамед, Мир Нему) се изправеше да Го позове, те се струпваха около него.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-20
72/ал-Джинн-20: Кажи: “Аз зова единствено моя Господ и никого не съдружавам с Него”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-21
72/ал-Джинн-21: Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито притежавам сила, с която да ви усъвършенствам”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-22
72/ал-Джинн-22: Кажи: “Никой не ще може да ме опази срещу нещо, което ще ме сполети от Аллах и аз не ще мога да намеря друго убежище, освен при Него (при Аллах).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-23
72/ал-Джинн-23: Само предавам известия от Аллах и Неговите послания. А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, за него е огънят на Ада и там ще пребивава вечно”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-24
72/ал-Джинн-24: И когато обещаното на тях им се яви, скоро ще узнаят чия подкрепа е по-слаба и кои са по-малко на брой.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-25
72/ал-Джинн-25: Кажи: “Ако знаех (щях да ви уведомя) дали обещаното на вас е близо или моят Господ ще даде дълга отсрочка”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-26
72/ал-Джинн-26: Единствено Той (Аллах) знае неведомото, ала Той на никого не го разкрива.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-27
72/ал-Джинн-27: Освен на онези от пратениците, за които Той е благоволил (и ги е издигнал до най-висока степен на отдаденост). Тогава Той (Аллах) непременно назначава пазители (надзиратели), пред тях и зад тях.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-28
72/ал-Джинн-28: За да знаят (и засвидетелстват), че са съобщени посланията на техния Господ. И (Аллах) е обградил (със знанието Си) онези, които са около тях, и е пресметнал всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: