Та ха, Сура Та ха (Коран: Сура 20-Та ха)

20/Та ха-1: Та, ха., 20/Та ха-2: Ма eнзeлна aлeйкeл кур’анe литeшка., 20/Та ха-3: Илля тeзкирeтeн ли мeн яхша.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Та ха, Сура Та ха (Коран: Сура 20-Та ха)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 20/Та ха-1
20/Та ха-1: Та. Ха.
Слушайте Коран: 20/Та ха-2
20/Та ха-2: Не ти низпослахме Корана, за да бъде страдание (тежест) за теб.
Слушайте Коран: 20/Та ха-3
20/Та ха-3: А за да бъде напомняне (поука) за притежателите на хушу (вълнение, трепет към Аллах).
Слушайте Коран: 20/Та ха-4
20/Та ха-4: И е низпослан от Сътворилия земята и високите небеса.
Слушайте Коран: 20/Та ха-5
20/Та ха-5: Всемилостивият се въздигна на Трона.
Слушайте Коран: 20/Та ха-6
20/Та ха-6: Той е притежателят на всичко що е на небесата и на земята, и на всичко между тях, и на всичко под мократа пръст.
Слушайте Коран: 20/Та ха-7
20/Та ха-7: И ти, дали ще говориш на глас или не, ­ Той знае и тайното, и по-тайното.
Слушайте Коран: 20/Та ха-8
20/Та ха-8: Той е Аллах, няма друг Бог, освен Него. Негови са най-прекрасните имена.
Слушайте Коран: 20/Та ха-9
20/Та ха-9: Чу ли разказа за Муса (Мойсей)?
Слушайте Коран: 20/Та ха-10
20/Та ха-10: Когато видя един огън, рече така на семейството си: “Почакайте ме! Аз наистина видях огън. Може да ви донеса от там искра (светлина) или ще намеря при огъня (при светлината) напътствие към Него.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-11
20/Та ха-11: И така, когато стигна там (до огъня (светлината)), бе призован: “О, Муса (Мойсей),
Слушайте Коран: 20/Та ха-12
20/Та ха-12: Аз съм твоят Господ. Свали сега обущата си, несъмнено ти си в свещената долина Тува.
Слушайте Коран: 20/Та ха-13
20/Та ха-13: Аз те избрах. И чуй какво ще ти бъде разкрито!
Слушайте Коран: 20/Та ха-14
20/Та ха-14: Аз съм Аллах, няма друг Бог, освен Мен. Затова на Мен бъди раб и извършвай молитвата, за да Ме споменаваш!
Слушайте Коран: 20/Та ха-15
20/Та ха-15: Наистина този Час (съдният)­ непременно ще дойде и за да се въздаде на всяка душа според делата и Аз още малко и дори от Себе си ще го скрия.
Слушайте Коран: 20/Та ха-16
20/Та ха-16: Тогава невярващияте в него (съдния ден) и следващите страстите си, да не те възпиратат от това (от вярата в него ден), за да не се погубиш и ти!
Слушайте Коран: 20/Та ха-17
20/Та ха-17: Какво е това в десницата ти, о, Муса (Мойсей)?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-18
20/Та ха-18: Рече той: “Това е тоягата ми. Опирам се на нея и бруля (листа) за овцете си, и за други нужди я ползвам.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-19
20/Та ха-19: Рече (Аллах): “О, Муса (Мойсей), хвърли я настрани!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-20
20/Та ха-20: И той я метна, и изведнъж, ето я, ­ пълзяща змия!
Слушайте Коран: 20/Та ха-21
20/Та ха-21: Рече (Аллах): “Вземи я и не се страхувай! Ние ще я възвърнем в началния й образ (вид).
Слушайте Коран: 20/Та ха-22
20/Та ха-22: И сложи (пъхни) ръката си под мишницата и я извади сияйно бяла (светла), без болест, ­ като друго знамение.
Слушайте Коран: 20/Та ха-23
20/Та ха-23: За да ти покажем от Нашите най-големи знамения (Чудеса).
Слушайте Коран: 20/Та ха-24
20/Та ха-24: Отиди при Фараона, защото той наистина престъпи.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-25
20/Та ха-25: Рече (Муса) (Мойсей): “Господи мой, разтвори гръдта ми!
Слушайте Коран: 20/Та ха-26
20/Та ха-26: И улесни моето дело!
Слушайте Коран: 20/Та ха-27
20/Та ха-27: И развържи възела (заекването) на езика ми.
Слушайте Коран: 20/Та ха-28
20/Та ха-28: За да разберат словата ми!
Слушайте Коран: 20/Та ха-29
20/Та ха-29: И отреди за мен помощник от моето семейство.
Слушайте Коран: 20/Та ха-30
20/Та ха-30: Брат ми Харун (Арон)!
Слушайте Коран: 20/Та ха-31
20/Та ха-31: Дай ми сила чрез него!
Слушайте Коран: 20/Та ха-32
20/Та ха-32: И го приобщи към моето дело.
Слушайте Коран: 20/Та ха-33
20/Та ха-33: За да Те прославяме много.
Слушайте Коран: 20/Та ха-34
20/Та ха-34: И за да Те споменаваме много!
Слушайте Коран: 20/Та ха-35
20/Та ха-35: Наистина Ти си Съзиращия ни.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-36
20/Та ха-36: Рече (Аллах): “О, Муса (Мойсей), твоята молба е изпълнена вече!
Слушайте Коран: 20/Та ха-37
20/Та ха-37: Несъмнено те облагодетелствахме още веднъж (както и преди).
Слушайте Коран: 20/Та ха-38
20/Та ха-38: Бяхме разкрили на майка ти каквото трябва.
Слушайте Коран: 20/Та ха-39
20/Та ха-39: (Бяхме й разкрили да го положи в сандък и да го пусне в морето (в река Нил), за да го изхвърли водата на брега и да го вземе един враг на Мен и на него. И те обгърнах с любов от Мен, за да бъдеш отгледан пред очите Ми.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-40
20/Та ха-40: А сестра ти (те следеше). (Когато те приеха в двореца) отиде (там) и каза: “Да ви посоча ли някой, който да се грижи за него?” Така те върнахме на майка ти, за да се радват нейните очи и да не скърби. А ти бе убил човек, а Ние те спасихме от печал. И те подложихме на изпитания. И прекара ти години сред жителите на Медйан. После ти дойде по предопределение, о, Муса (Мойсей).
Слушайте Коран: 20/Та ха-41
20/Та ха-41: И те избрах Аз за Себе Си (като пророк).
Слушайте Коран: 20/Та ха-42
20/Та ха-42: Идете ти и брат ти с Моите знамения (чудеса), и не преставайте да Ме споменавате!
Слушайте Коран: 20/Та ха-43
20/Та ха-43: Идете двамата при Фараона! Наистина той престъпи.
Слушайте Коран: 20/Та ха-44
20/Та ха-44: Toгава му кажете благи слова, надявайки се да се опомни или да изпита вълнение!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-45
20/Та ха-45: (Двамата) казаха: “Господи, ние наистина се страхуваме той да не ни отговори със злина или да не престъпи.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-46
20/Та ха-46: Каза (Аллах): “Не се страхувайте и двамата! Аз несъмнено съм с вас. Чувам и виждам.
Слушайте Коран: 20/Та ха-47
20/Та ха-47: Тогава двамата отидете при него и му кажете така: “Ние сме пратеници на твоя Господ. Изпрати с нас синовете на Израил и не ги измъчвай повече! Донесохме ти знамение от твоя Господ. Мир за онези, които следват напътствието на Аллах!
Слушайте Коран: 20/Та ха-48
20/Та ха-48: И ни бе разкрито, че има мъчение за отричащите и отврърналите се.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-49
20/Та ха-49: Отговори (Фараонът): “А кой е вашият Господ, о, Муса (Мойсей)?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-50
20/Та ха-50: Каза (Муса) (Мойсей): “Нашият Господ е даващият на всяко нещо облика, а после напътващият го към Себе Си.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-51
20/Та ха-51: Отговори (Фараонът) : “А какво е положението на предишните поколения?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-52
20/Та ха-52: Каза (Муса) (Мойсей): “Знанието за това е в Книгата (Книгата майка) при моя Господ. И моят Господ нито пропуска, нито забравя.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-53
20/Та ха-53: Той е, Който стори земята като постеля за вас и насложи пътища за вас, и изсипа вода от небето, а после ­чрез нея извади чифтове от различни растения.
Слушайте Коран: 20/Та ха-54
20/Та ха-54: Яжте и пасете добитъка си! И в това наистина има знамения (доводи) за разумните хора.
Слушайте Коран: 20/Та ха-55
20/Та ха-55: От нея ви сътворихме и в нея ще ви върнем, а от там ще ви извадим още веднъж.
Слушайте Коран: 20/Та ха-56
20/Та ха-56: И наистина му показахме всичките Наши знамения (чудеса), ала въпреки това той ги взе за лъжа и се възпротиви.
Слушайте Коран: 20/Та ха-57
20/Та ха-57: И каза : “Нима ти дойде при нас, за да ни прогониш от нашата земя с магията си, о, Муса (Мойсей)?
Слушайте Коран: 20/Та ха-58
20/Та ха-58: Тогава и ние ще ти доведем магия, подобна на твоята. И така определи среща на справедливо място, между нас и теб, която нито ние ще нарушим, нито ти ­!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-59
20/Та ха-59: Каза (Муса) (Мойсей): “Срещата ни с вас нека бъде в деня за разкрасяване (в празничен ден) и да бъде сутринта, когато хората се събират!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-60
20/Та ха-60: И така Фараонът се оттегли, а после се върна обратно, като събра след себе си лукавите.
Слушайте Коран: 20/Та ха-61
20/Та ха-61: Муса (Мойсей) им каза така: “Горко ви! Не измисляйте лъжа за Аллах, та да не ви погуби с мъчение, измислящият лъжа непременно пропада.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-62
20/Та ха-62: И поговориха помежду си за своите дела (хитрини), и скришом си пошепнаха.
Слушайте Коран: 20/Та ха-63
20/Та ха-63: Казаха: “Тези двамата наистина са магьосници, искат да ви прогонят с магията си от вашата земя и да ви отклонят от най-правия ви път (от вашата вяра, религия).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-64
20/Та ха-64: (Фараонът каза така) : „Вече подгответе своите хитрини (магии), после елате в редици и тогава ще сполучи онзи, който превъзхожда.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-65
20/Та ха-65: Казаха: “О, Муса (Мойсей), ти ли ще метнеш (тоягата си) или ние да бъдем първите ?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-66
20/Та ха-66: Каза (Муса) (Мойсей): “Не, вие метнете!” И ето привидя му се от магията им как техните въжета и тояги запълзяват сякаш.
Слушайте Коран: 20/Та ха-67
20/Та ха-67: И тогава Муса (Мойсей) усети страх в себе си.
Слушайте Коран: 20/Та ха-68
20/Та ха-68: Казахме му : “Не се страхувай, ти си превъзхождащият!
Слушайте Коран: 20/Та ха-69
20/Та ха-69: И метни това, което е в десницата ти (тоягата си), то ще погълне стореното от тях. Стореното от тях е само една хитрина на магьосник. Магьосниците не ще сполучат откъдето и да идват.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-70
20/Та ха-70: След това магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд и казаха: “Повярвахме в Господа на Харун (Арон) и на Муса (Мойсей).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-71
20/Та ха-71: Каза (Фараонът): “Нима повярвахте, преди аз да съм ви позволил? Той наистина е над вас и той е който ви учи на магия. Тогава непременно ще отсека ръцете и краката ви на кръст, и после ще ви разпъна по столовете на фурми и така ще узнаете чие мъчение е по-силно и по-дълго.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-72
20/Та ха-72: Казаха: “Не ще те изберем пред ясните знаци, които ни се показаха, нито пред Онзи, Който ни сътвори. Отсъди, каквото ще отсъдиш! Но ти отсъждаш само тук, в земния живот.
Слушайте Коран: 20/Та ха-73
20/Та ха-73: Наистина ние повярвахме в нашия Господ, за да ни опрости греховете и магията, която ти ни принуди да сторим. И Аллах е по-добър и по-вечен.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-74
20/Та ха-74: Наистина който се яви като престъпник пред своя Господ, за него ще е Адът. Там той нито ще умре, нито ще живее.
Слушайте Коран: 20/Та ха-75
20/Та ха-75: А който дойде при Него като вярващ, като извършил праведни дела (пречистващи пороците от душата му), именно за такива са висшите степени.
Слушайте Коран: 20/Та ха-76
20/Та ха-76: Райските градините Адн, сред които реки текат. И там ще пребивават вечно. Това е въздаянието на всеки, който се е пречистил (от пороците на душата си).
Слушайте Коран: 20/Та ха-77
20/Та ха-77: И наистина Ние разкрихме на Муса (Мойсей) така: “Тръгни на път нощем с Моите раби и отвори за тях сух път! Не се страхувай, че ще те застигне (Фараонът) и не се плаши (от удавяне)!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-78
20/Та ха-78: Така Фараонът с войските си ги последва, а подир това морето ги погълна (удавиха се във водата) напълно.
Слушайте Коран: 20/Та ха-79
20/Та ха-79: И заблуди Фараонът своя народ и възпрепятства напътствието (на народа си).
Слушайте Коран: 20/Та ха-80
20/Та ха-80: О, синове на Израил, бяхме ви спасили от вашия враг и бяхме определили среща с вас в дясната страна на Планината Тур, и бяхме ви спуснали над вас манна небесна и пъдпъдъци.
Слушайте Коран: 20/Та ха-81
20/Та ха-81: Яжте от благата, които ви дарихме, и не проявявайте гнет в това, за да не ви сполети Моят гняв! Когото Моят гняв сполети, той неизбежно е погубен заради страстите си (последвал е страстите на душата си и е изпаднал в заблуда).
Слушайте Коран: 20/Та ха-82
20/Та ха-82: Аз опрощавам всеки, който се покае (пред духовен учител) и (за втори път) стане вярващ (вярата се изписва в сърцето му и става по-силна), и върши праведни дела ( чрез споменаване изчиства пороците от душата си), после той бива напътен към Мен (за да срещне духът му Моя Лик).
Слушайте Коран: 20/Та ха-83
20/Та ха-83: “О, Муса (Мойсей), какво те накара да избързаш (да се отделиш) от своя народ,?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-84
20/Та ха-84: Рече (Муса) (Мойсей): “Те идат след мен, а аз избързах към Теб, Господи, за да бъдеш доволен от мен.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-85
20/Та ха-85: Рече (Аллах): “Наистина Ние изпитахме твоя народ след теб и Самири ги заблуди.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-86
20/Та ха-86: И се върна Муса (Мойсей) при своя народ разгневен и огорчен и им рече: “О, народе мой, не ви ли даде едно хубаво обещание вашият Господ? Или срокът за това ви се стори дълъг, или искахте да ви сполети гневът на вашия Господ, та нарушихте обещанието си към мен?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-87
20/Та ха-87: Рекоха (те): “Не нарушихме обещанието си към теб по собствена воля, а бяхме обременени с украшенията на народа, та ги захвърлихме (в огъня, за да ги разтопим). Така ги захвърли и Самири.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-88
20/Та ха-88: И направи той от това телец за тях, който мучеше. И рекоха (Самири и поддръжниците му): “Това е вашият бог и богът на Муса (Мойсей), ала той забрави.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-89
20/Та ха-89: Нима не виждат, че не им отвръща със слово и нито им вреди, нито им е от полза?
Слушайте Коран: 20/Та ха-90
20/Та ха-90: А Харун (Арон) преди това им каза: “О, народе мой, това е само за ваше изпитание. Всемилостивият е наистина вашият Господ. Последвайте ме и се подчинете на моята повеля!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-91
20/Та ха-91: Рекоха (те): “Не ще престанем да почитаме това, докато не се завърне Муса (Мойсей) при нас.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-92
20/Та ха-92: Рече (Муса) (Мойсей): “О, Харун (Арон), като ги видя, че се заблуждават, какво ти попречи (да ги предупредиш),
Слушайте Коран: 20/Та ха-93
20/Та ха-93: Защо не ме последва? Нима се възпротиви на моята заповед?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-94
20/Та ха-94: Рече (Харун) (Арон): “О, сине на майка ми, не ме дърпай нито за брадата, нито за косата! Страхувах се да не речеш: “Ти разедини синовете на Израил и не удържа на моята дума (не изпълни моята заповед).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-95
20/Та ха-95: Рече: “О, Самири, тогава какво ти бе намерението (какво им каза)?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-96
20/Та ха-96: Рече (Самири): “Аз видях това, което другите не видяха. Взех една шепа (пръст) от следата на Пратеника (Джибрил) и я метнах (в стопения метал). Така (това) се видя красиво на душата ми (на мен).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-97
20/Та ха-97: Рече (Муса) (Мойсей): “Иди вече! През целия си живот ще казваш: “Не ме докосвайте!” И за теб непременно следва обещаното (мъчение), от което не можеш да избягаш. И погледни към твоя бог, комуто прославяш усърдно! Непременно ще го изгорим, после ще разпръснем прахта му изцяло в морето.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-98
20/Та ха-98: Вашият Бог е Аллах и няма друг Бог, освен Него. Той всяко нещо обхваща със знанието Си.
Слушайте Коран: 20/Та ха-99
20/Та ха-99: Ето така ти съобщаваме вестите от миналото. И ти дадохме Напомнянето (Корана) от Наша страна.
Слушайте Коран: 20/Та ха-100
20/Та ха-100: И който се отдръпне от него, ще понесе (тъжък) товар (изгубените степени) в Деня на възкресението.
Слушайте Коран: 20/Та ха-101
20/Та ха-101: Те в него (в мъчението, което следва от този товар) ще пребивават вечно. И колко лошо бреме е то в Деня на възкресението!
Слушайте Коран: 20/Та ха-102
20/Та ха-102: В Деня, в който ще се протръби с Рога. Ще съберем Ние престъпниците посинели целите.
Слушайте Коран: 20/Та ха-103
20/Та ха-103: И ще шепнат те помежду си: “ (На земята) останахте само десет (дни).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-104
20/Та ха-104: Ние по-добре знаем какво говорят. По-разумният сред тях ще рече: “Останахте само един ден.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-105
20/Та ха-105: И те питат за планините. Кажи им : “Моят Господ изцяло ще ги разхвърли.
Слушайте Коран: 20/Та ха-106
20/Та ха-106: И ще превърне в плоско поле тяхното място.
Слушайте Коран: 20/Та ха-107
20/Та ха-107: И не ще видиш там (на тяхното място) нито долина, нито хълм.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-108
20/Та ха-108: И в Деня, ще последват зовящия, в който няма съмнение. И гласовете срещу Всемилостивия заглъхват. Тогава не може да чуеш нищо (никакъв глас) , освен шепот.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-109
20/Та ха-109: В Деня, няма полза от ничие застъпничество, освен от застъпничеството на получилия позволението и благоволението на Всемилостивия.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-110
20/Та ха-110: Знае Той (Аллах) онова, което е било преди тях и това, което ще бъде след тях (тяхното минало и бъдеще), а те не могат да знаят това (нямат знание в това отношение).
Слушайте Коран: 20/Та ха-111
20/Та ха-111: И всяко тяло (всеки) склони глава пред Вечноживия и Неизменния и угнетителите се погубиха (заслужиха Ада).
Слушайте Коран: 20/Та ха-112
20/Та ха-112: И онзи, който като вярващ (в чието сърце е записана вярата) върши праведни дела (пречистващи пороците на душата), не ще се страхува нито от угнетяване, нито от ощетяване (по отношение спечелените степени).
Слушайте Коран: 20/Та ха-113
20/Та ха-113: Ето така Ние низпослахме Корана на арабски и оповестихме обещаното в него, за да станат притежатели на таква (да се побоят да не изгубят милостта на Аллах) или това да е напомняне (поука) за тях.
Слушайте Коран: 20/Та ха-114
20/Та ха-114: Ето Всевишния и Истинския владетел, Аллах,! И не прибързвай с Корана, преди да завърши неговото откровение за теб! И кажи: “Господи, дай ми още знание!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-115
20/Та ха-115: И наистина вече повелихме на Адем (Адам) обет преди, а той го забрави. И не открихме у него решителност.
Слушайте Коран: 20/Та ха-116
20/Та ха-116: И бяхме рекли на ангелите: “Поклонете се на Адем (Адам)!”, те се поклониха, освен Иблис. Той отказа.
Слушайте Коран: 20/Та ха-117
20/Та ха-117: Подир това рекохме (на Адам): “О, Адем (Адам), наистина той е враг на теб и на твоята съпруга. Тогава (внимавайте) да не ви изведе(и) двамата от Рая и така да станете от страдащите!
Слушайте Коран: 20/Та ха-118
20/Та ха-118: И за теб там (в Рая) няма нито глад, нито ще бъдеш разголен.
Слушайте Коран: 20/Та ха-119
20/Та ха-119: И наистина не ще изпиташ там нито жажда, нито слънчев пек.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-120
20/Та ха-120: Но сатаната му подшушна и му рече: “О, Адем (Адам), да ти покажа ли дървото на вечността и да ти помогна ли за (да стигнеш до) едно непреходно царство?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-121
20/Та ха-121: Подир това и двамата ядоха от него (от дървото), и пред тях се разкриха срамните им места, и започнаха да се покриват с листа от Рая. И така Адем (Адам) не се вслуша в своя Господ, и така се заблуди.
Слушайте Коран: 20/Та ха-122
20/Та ха-122: После неговият Господ го избра,­ прие покаянието му и го напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 20/Та ха-123
20/Та ха-123: И рече (Аллах): “И двамата слезте (долу) от тук ­! Всички (вие и станата) като врагове един на друг! Оттук нататък ще ви се изпрати напътствие от Мен, ­ тогава който следва Моето напътствие, той нито ще се заблуди, нито ще пострада.
Слушайте Коран: 20/Та ха-124
20/Та ха-124: А който обръща гръб на Моето напомняне, за него има живот с лишения и сляп ще го събудим в Деня на възкресението.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-125
20/Та ха-125: И ще рече (в Деня на възкресението): “Господи, защо ме събуди сляп, а аз всъщност бях зрящ?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-126
20/Та ха-126: Ще рече (Аллах): “Ето така, дойдоха при теб Нашите знамения, а ти ги забрави. По същия начин (както ти направи), в него Ден (и) ти ще бъдеш забравен.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-127
20/Та ха-127: Така наказваме всеки, който престъпва и отхвърля знаменията на своя Господ. А мъчението на отвъдния живот е по-суровото и е вечно.
Слушайте Коран: 20/Та ха-128
20/Та ха-128: Нима още не се напътиха към Мен? И не им ли се изясни колко от поколенията преди тях, из чиито жилища сега те ходят, погубихме? В това наистина има знамения (поука) за разумните (почитащите забраните на Аллах) хора.
Слушайте Коран: 20/Та ха-129
20/Та ха-129: И ако нямаше слово (изречено) по-рано от твоя Господ и определен срок, (мъчението) неизбежно щеше да ги настигне.
Слушайте Коран: 20/Та ха-130
20/Та ха-130: Тогава бъди търпелив за това, което казват, и прославяй с възхвала твоя Господ преди изгрева и преди залеза на слънцето, и прославяй Го в часове през нощта и през деня, с надеждата по този начин да станеш от тези, от които Той е доволен!
Слушайте Коран: 20/Та ха-131
20/Та ха-131: И не спирай поглед (не се възхищавай) на прелестите на земния живот, които дадохме на някои, за да ги изпитаме с това! А препитанието на твоя Господ е по-доброто и вечното.
Слушайте Коран: 20/Та ха-132
20/Та ха-132: И повели на твоето семейство (и на близките си) да отслужват молитвата, и самият ти бъди търпелив в нея! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. И хубавият край е за притежателите на таква (богобоязливите) (боящтите се да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 20/Та ха-133
20/Та ха-133: И рекоха: “Не става ли да ни донесе знамение от своя Господ?” Нима при тях не дойдоха ясни знаци в предишните Писания?
Слушайте Коран: 20/Та ха-134
20/Та ха-134: А ако преди това Ние ги бяхме погубили с мъчение, неизбежно щяха да кажат: “Господи, не можеше ли да ни изпратиш пратеник? Тогава ние преди да бъдем унизени и опозорени щяхме да последваме Твоите знамения.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-135
20/Та ха-135: Кажи им: “Всички чакаме. Чакайте и вие, и ще разберете кой е на правия път (водещ към Аллах) и кой е напътен към Мен!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: