ал-Хадж, Сура Поклонението хадж (Коран: Сура 22-ал-Хадж)

22/ал-Хадж-1: Я eюхeн насуттeку рaббeкум, иннe зeлзeлeтeс саaти шeй’ун aзим(aзимун)., 22/ал-Хадж-2: Йeумe тeрaунeха тeзхeлу куллу мурдъaтин aмма eрдaaт уe тeдaу куллу зати хaмлин хaмлeха уe тeрeн насe сукара уe ма хум би сукара уe лакиннe aзабaллахи шeдид(шeдидун)., 22/ал-Хадж-3: Уe минeн наси мeн юджадилу филлахи би гaйри илмин уe йeттeбиу куллe шeйтанин мeрид(мeридин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хадж, Сура Поклонението хадж (Коран: Сура 22-ал-Хадж)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-1
22/ал-Хадж-1: О, хора, бъдете (богобоязливи) притежатели на таква към вашия Господ (бойте се да не изгубите милостта Му)! Наистина сътресението в часа (в последния ден) е нещо ужасно.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-2
22/ал-Хадж-2: Когато го видите (този ден), всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка носеща (бременна ) ще роди преждевременно. И ще видиш хората опиянени, без да са пили. Ала мъчението на Аллах е сурово.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-3
22/ал-Хадж-3: И има такива сред хората, които спорят за Аллах, без да имат знание и следват всеки непокорен сатана.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-4
22/ал-Хадж-4: Върху (сатаната) бе писано, че ­всеки, който се сближи с него, ще бъде заблуден от него и ще бъде поведен към мъчението на огъня.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-5
22/ал-Хадж-5: О, хора, ако сте в съмнение за възкресението (съживяването наново).... Тогава несъмнено Ние, за да ви изявим (обясним), ви сътворихме (първо) от пръст, после от частица (капка), после от съсирек (ембрион, закрепен за стената на матката), после от късче (колкото хапка месо), оформено и неоформено. И ви оставяме в утробите, колкото пожелаем (за определен срок), а после ви изваждаме като деца, за да стигнете до своята зрялост. И една част от вас умира, а друга бива доведена до най-окаяната възраст, когато не знае нищо, след като е стигнал знание. И виждаш земята изсъхнала, но когато изсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъв вид красиви растения по двойки.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-6
22/ал-Хадж-6: Несъмнено Аллах е Истината и Той съживява мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-7
22/ал-Хадж-7: И часът (на Съдния ден), в който няма съмнение, непременно ще настъпи.И Аллах ще възкреси (съживи) онези, които са в гробовете.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-8
22/ал-Хадж-8: А от хората има такива, които спорят за Аллах, без да имат нито някакво знание, нито напътстващ, нито разясняващо Писание.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-9
22/ал-Хадж-9: И за да отклонят от пътя на Аллах, изкривяват (заменят) (истините на Аллах във вярата). За тях има позор в земния живот и ще ги накараме да вкусят горещото мъчението в Съдния ден.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-10
22/ал-Хадж-10: Това е заради онова, което преди си сторил (угнетил) с ръцете си. А Аллах не угнетява рабите (които Му служат).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-11
22/ал-Хадж-11: А има и (такива) от хората, които служат на Аллах малко (с нежелание). И ако му се случи добро, той се задоволява с него, а щом го сполети изпитание, се обръща. (Те са) изгубилите и на земята, и в отвъдното. Ето това е явната загуба.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-12
22/ал-Хадж-12: Вместо на Аллах се молят на онова, което нито им вреди, нито им е от полза. Ето това е една дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-13
22/ал-Хадж-13: Наистина зоват онзи, чиято вреда е по-близо (по-голяма) от неговата полза. (Това, което зоват) колко е лош за покровител и колко е лош за приятел!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-14
22/ал-Хадж-14: И Аллах несъмнено ще въведе вярващите (желаещи да срещнат Лика на Аллах приживе) и вършещите праведни (изчистващи пороците от душата) дела, в Райските градините, сред които реки текат. Наистина Аллах прави, каквото пожелае.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-15
22/ал-Хадж-15: Който мисли, че Аллах не ще го подкрепи и на земята, и в отвъдното, нека пусне въже към небето, а после нека го прекъсне и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което го разгневява (изпитанието му).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-16
22/ал-Хадж-16: Така Ние го низпослахме (като) ясни знамения. И несъмнено Аллах напътва към Себе Си когото пожелае.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-17
22/ал-Хадж-17: Наистина в Съдния ден Аллах ще отсъди (ще раздели на общности за Рая и Ада) между вярващите (пожелалите Лика на Аллах) и юдеите, и сабеите (вярващите в звездите), и християните, и маговете (почитащите огъня), и съдружаващите. Несъмнено Аллах е свидетел на всяко нещо.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-18
22/ал-Хадж-18: Не виждаш ли как се покланя на Аллах всичко на небесата и всичко на земята, и слънцето, и луната, и звездите, и планините, и дърветата, и животните, и мнозина от хората? А мъчението бе заслужено от множество (от хората) и когото Аллах унизи, на него вече няма кой да му помогне. И Аллах прави каквото пожелае.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-19
22/ал-Хадж-19: Тези (вярващите и неверниците) са две спорещи за своя Господ групи. А за неверниците ще има скроени дрехи от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-20
22/ал-Хадж-20: С нея ще бъдат разтопявани и вътрешностите, и кожата им.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-21
22/ал-Хадж-21: За тях ще има боздугани от желязо.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-22
22/ал-Хадж-22: И всеки път, щом поискат да излязат от там, заради страданието, ще бъдат връщани обратно (и ще им се казва): “Вкусете мъчението на огъня!”
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-23
22/ал-Хадж-23: Несъмнено Аллах въвежда вярващите (пожелалите да достигнат Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (изчистващи пороците на душите) в Райските градините, сред които реки текат. И (те) там носят украшения - гривни от злато и бисери, и одеждите им са от коприна.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-24
22/ал-Хадж-24: (Те) бяха насочени към благото слово (желанието за отдаденост на Аллах) и бяха напътени към Всеславния път (първият от 7-те етапа на Исляма (Отдаването)).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-25
22/ал-Хадж-25: Нъмнено ще накараме неверниците и възпиращите от пътя на Аллах и от Свещеният храм, който Ние отредихме да е равен за местните и за придошлите, и угнетяващите там (които искат да възпрат от пътя на Аллах) да вкусят болезненото мъчение.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-26
22/ал-Хадж-26: И когато посочихме на Ибрахим (Аврам) мястото за Дома (Кааба), му казахме: “Не съдружавай нищо с Мен и дръж чист Моя Дом за онези, които го обикалят и за стоящите в преклонение, и за кланящите се, и свеждащи чела до земята в суджуд!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-27
22/ал-Хадж-27: И позови хората за преклонението хадж! Та да идват при теб и вървейки, и върху камили да идват от всякакви далечни пътища.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-28
22/ал-Хадж-28: И за да станат свидетели на облагите (върху тях) и в определени дни да споменават името на Аллах върху добитъка, който Той им е дал (да колят курбан). И така яжте от него и нахранете бедния!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-29
22/ал-Хадж-29: После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обиколят древния Дом!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-30
22/ал-Хадж-30: Ето така, който почита забраните на Аллах, това е най-доброто за него при неговия Господ. И освен онова, което ви бе прочетено (забранено), добитъкът за вас бе разрешен. И вече се пазете (отбягвайте) от скверността на идолите и от лъжливото слово!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-31
22/ал-Хадж-31: Правоверни (ханифи – отдадените на Единствения Аллах раби) са онези, които не Го съдружават с тях (с идолите)! А който съдружава с Аллах, е като паднал от небето, когото грабват птиците или вятърът го отвява на далечно място.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-32
22/ал-Хадж-32: И така, който почита обредите (повелите) на Аллах, причината за това е, че сърцата им са притежатели на таква (в сърцата им има страх от изгубване милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-33
22/ал-Хадж-33: От тях (животните) имате облага (от млякото, от вълната) за определен срок. А после мястото им е при древния Дом.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-34
22/ал-Хадж-34: И за всяка общност (по отношение на курбана) отредихме (еднакви) правила - да споменават името на Аллах над животното, което Той им е дал (да колят курбана с името на Аллах). Тогава вашият Бог е единственият Бог. Затова единствено на Него се отдайте! И благовествай смирените.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-35
22/ал-Хадж-35: Те са които, щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат (сърцата и телата им тръпнат в резултат на енергия, идваща от Аллах). Те са търпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и отслужващите молитвата, и раздаващите от препитанието, което им е дадено.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-36
22/ал-Хадж-36: И сторихме едрия добитък да бъде за вас от повелите (обредите) на Аллах. В това (в коленето им за курбан) има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато колите! След като е заколено, вече яжте и се хранете от него, и нахранете и доволстващия, и просяка! Ето така ви го подчинихме, надявайки се да бъдете признателни.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-37
22/ал-Хадж-37: И нито месото им, нито тяхната кръв ще стигне до Аллах, а само вашата таква (отдаденост) ще стигне до Него. Така Той ви го подчини, за да възвеличавате Аллах, понеже ви стори напътени към Себе Си. И възрадвай благодетелните (отдалите физическите си тела на Аллах)!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-38
22/ал-Хадж-38: Наистина Аллах отблъсква (отдалечава белите от) вярващите (пожелалите да срещнат Лика на Аллах). И наистина Аллах не обича никой изменник и никой неблагодарник.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-39
22/ал-Хадж-39: И на онези, на които е обявена война, им бе позволено (да воюват), понеже са угнетени. И­ Аллах несъсмнено има сила да им помогне.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-40
22/ал-Хадж-40: И те бяха прокудени от домове си без право, само защото казаха: “Аллах е нашият Господ!” И ако не бе от Аллах, отблъскването на едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много. И несъмнено Аллах подкрепя онези, които Го подкрепят. И Аллах наистина е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-41
22/ал-Хадж-41: И ако им бяхме дали възможности на земята, биха отслужили молитвата и дали милостинята закат , и биха повелили одобряваното, и възбранили порицаваното. При Аллах е завършекът на делата, на Аллах принадлежат (господството и одобрението).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-42
22/ал-Хадж-42: И ако те вземат за лъжец (знай че), преди тях народът на Нух (Ной) и адитите, и самудяните взеха за лъжци (пророците си).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-43
22/ал-Хадж-43: И народът на Ибрахим (Аврам), и на Лот също (бяха отрекли).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-44
22/ал-Хадж-44: И жителите на Медйен (отрекоха) и Муса (Мойсей) бе взет за лъжец. Но Аз дадох отсрочка на неверниците, после ги сграбчих. И тогава колко тежко бе Моето наказание!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-45
22/ал-Хадж-45: И така го погубихме (този народ), както погубихме и много други седалища, чиито народ угнетяваха. И ето ги с рухнали покриви и със запустели кладенци и високи дворци!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-46
22/ал-Хадж-46: Не обиколиха ли те по земята, със сърцата си да проумеят и с ушите си да чуят? И не очите им са слепи, а сърцата в гърдите им.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-47
22/ал-Хадж-47: И искат от теб да ускориш мъчението, но Аллах никога не нарушава Своето обещание. Един ден при твоя Господ е колкото хиляда години от вашите, които броите.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-48
22/ал-Хадж-48: И му дадох отсрочка, както на (народа на) много други седалища, които угнетяваха. А после го сграбчих! И завръщането е при Мен.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-49
22/ал-Хадж-49: Кажи им: “О, хора, за вас аз съм само един явен предупредител!”
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-50
22/ал-Хадж-50: За вярващите (желаещите да достигнат Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците на душата), за тях има опрощение (превръщане на злините им в добрини) и щедро препитание.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-51
22/ал-Хадж-51: А стараещите се да обезсилят Нашите знамения, тези са обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-52
22/ал-Хадж-52: И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да се намеси дявола в тяхното желание, когато възжелаеха нещо. Но Аллах премахва намесата на дявола. После Аллах утвърждава Своите знамения и ­ Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-53
22/ал-Хадж-53: И за да превърне Той намесата на сатаната в изпитание за онези с болните сърца и за онези, чиито сърца са закоравели. И несъмнено угнетителите са в един дълбок раздор (далеч от Пътя, водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-54
22/ал-Хадж-54: И за да узнаят дарените със знанието, че този (Коран) е истината от твоя Господ, и да вярват в него, и сърцата им да се смирят пред него. Аллах несъмнено напътва вярващите към правия път.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-55
22/ал-Хадж-55: И не се губи съмнението на неверниците, докато часът не ги сполети внезапно или не ги обхване мъчението на деня (на смъртта).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-56
22/ал-Хадж-56: Имотът в този ден принадлежи на Аллах. И ще отсъди между тях. А повярвалите (пожелали да срещнат Лика на Аллах) и извършилите праведни дела (изчистващи душата), те ще са в райските градините на блаженството.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-57
22/ал-Хадж-57: А за отричащите и взимащите за лъжа Нашите знамения ще има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-58
22/ал-Хадж-58: А преселилите се в името на Аллах, после убити или умрели, на тях Аллах непременно ще им даде хубаво препитание. И Аллах е Най-добрият от даряващите препитание.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-59
22/ал-Хадж-59: (Аллах) ще ги въведе в място, харесвано от тях. И несъмнено Аллах е Всезнаещ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-60
22/ал-Хадж-60: Така е! А който накаже със същото, с каквото е бил наказан, после отново бъде потиснат, Аллах непременно ще го подкрепи. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-61
22/ал-Хадж-61: Ето така, Аллах въвежда нощта в деня и деня в нощта. И наистина Аллах е всечуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-62
22/ал-Хадж-62: Ето така, Аллах е Истината, а нещата, които почитат и се молят на тях, вместо Него, те са лъжата. Наистина Аллах е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-63
22/ал-Хадж-63: Не видя ли как Аллах изсипа вода от небето и с това земята се раззеленя? Наистина Аллах е Всепроникващ, Сведущ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-64
22/ал-Хадж-64: Всичко що е на небесата и на земята е Негово. Наистина Аллах е Пребогатия, Всеславния.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-65
22/ал-Хадж-65: Не видя ли как Аллах подчини на вас всичко що е на земята? Корабите плават в морето по Негова воля и Той поддържа небето и земята да не се слеят, освен с Неговото позволение. Несъмнено Аллах е Състрадателен, Милосърден към хората.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-66
22/ал-Хадж-66: Той е, Който ви дава живот, а после ще ви го отнеме и накрая ще ви съживи. Човекът наистина е неблагодарник.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-67
22/ал-Хадж-67: За всички общности сторихме един и същи канон, към който да се придържат. И тогава да не спорят с теб за Моите повели! И зови към твоя Господ! Ти наистина си върху пътя на напътените (пътя, водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-68
22/ал-Хадж-68: И ако спорят с теб им кажи: “Аллах най-добре знае вашите дела.”
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-69
22/ал-Хадж-69: В Деня на възкресението Аллах ще отсъди между вас за онова, по което сте разногласие.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-70
22/ал-Хадж-70: Нима не знаеш, че всичко що е на небето и на земята е знайно за Аллах? И всичко това е в Книгата. Несъмнено това е лесно за Аллах.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-71
22/ал-Хадж-71: А (те) вместо на Аллах, служат на онова, на което не е даден ни един довод, и за него те нямат знание. За угнетителите няма избавител.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-72
22/ал-Хадж-72: И когато им бъдат четени ясните знамения, разпознаваш отричането на неверниците по лицата им. Сякаш ще се нахвърлят върху онези, които им четат знамения. Кажи им: “Да ви известя ли по-лошото от това? ­Аллах обеща на неверницит огъня. Колко лоша участ е тя!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-73
22/ал-Хадж-73: О, хора, даде ви се един пример (поука), чуйте го! Онези, които зовете, вместо Аллах, не могат да сътворят и муха, дори да се обединят за това нещо. А и мухата да им грабне нещо, не могат да си го върнат обратно от нея. Слаб е както молещият се, така и моленият.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-74
22/ал-Хадж-74: 74. А не оцениха истинското величие на Аллах. И Аллах наистина е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-75
22/ал-Хадж-75: Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората. Несъмнено Аллах е всечуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-76
22/ал-Хадж-76: Знае Той що е пред тях и що е след тях (ангелите -пазители). И при Аллах се завръщат делата.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-77
22/ал-Хадж-77: О, вярващи, прекланяйте се и свеждайте чела до земята в суджуд , и служете на вашия Господ, и вършете добро, надявайки се така да сполучите!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-78
22/ал-Хадж-78: И се борете в името на Аллах, както подобава! Той ви предпочете и не ви стори трудности във вярата, вярата на баща ви Ибрахим (Аврам). Назова ви Той “мюсюлмани- отдадени”­ и преди, и в този (Коран), за да бъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затова отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се придържайте здраво към Аллах! Той е вашият Покровител и колко прекрасен Покровител, колко прекрасен Избавител е Той!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: