ал-Мулк 1-12, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-562)

ал-Мулк: 67/ал-Мулк-1, 67/ал-Мулк-2, 67/ал-Мулк-3, 67/ал-Мулк-4, 67/ал-Мулк-5, 67/ал-Мулк-6, 67/ал-Мулк-7, 67/ал-Мулк-8, 67/ал-Мулк-9, 67/ал-Мулк-10, 67/ал-Мулк-11, 67/ал-Мулк-12, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-562, ал-Мулк 1-12
direction_left
direction_right

ал-Мулк

Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-1
67/ал-Мулк-1: Благословен е Онзи (Aллах), в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-2
67/ал-Мулк-2: Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас ще е по-добър в делата. И Той е Всемогъщ, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-3
67/ал-Мулк-3: Той сътвори небесата на седем слоя. И не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Хайде, обърни погледа си (погледни отново)! Нима виждаш една пукнатина?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-4
67/ал-Мулк-4: После обърни погледа си (погледни) още два пъти. Погледът ти, безсилен и изморен, ще се върне към теб.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-5
67/ал-Мулк-5: И кълна Се, че украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни (за хвърляне) за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-6
67/ал-Мулк-6: И за онези, които отричат своя Господ, е мъчението на Ада. И колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-7
67/ал-Мулк-7: А когато бяха хвърлени там (в Ада), чуха неговия страшен рев, когато ври.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-8
67/ал-Мулк-8: И (Адът) едва не избухва от ярост. Всеки път, щом в него бъдеше хвърлена тълпа, стражите му ги питаха: “Не дойде ли при вас предупредител (пратеник)?”
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-9
67/ал-Мулк-9: И те (хвърляните в Ада) казаха: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но (го) взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте само в една голяма заблуда”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-10
67/ал-Мулк-10: И: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на пламъците”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-11
67/ал-Мулк-11: И така признаха своите грехове. И вече да са далеч (от милостта на Аллах) обитателите на Пламъците.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-12
67/ал-Мулк-12: А за онези, които тръпнат (с вълнение) към на своя Господ в неведомото, за тях наистина има опрощение и голяма награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: