ат-Тахрим 8-12, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-561)

ат-Тахрим: 66/ат-Тахрим-8, 66/ат-Тахрим-9, 66/ат-Тахрим-10, 66/ат-Тахрим-11, 66/ат-Тахрим-12, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-561, ат-Тахрим 8-12
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-8
66/ат-Тахрим-8: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), покайте се пред Аллах с искрено покаяние (насух) и надявайки се вашият Господ да отмахне от вас прегрешенията ви, и да ви въздаде Градините на Рая, сред които текат реки. В този ден Аллах не ще посрами Пророка и вярващите заедно с него. Светлината им ще се устремява пред тях и в десниците им и ще казват: “Господи, придай ни още светлина и ни опрости (превърни греховете ни в добрини)! Наистина Ти над всяко нещо имаш сила”.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-9
66/ат-Тахрим-9: О, Пророче, бори се с неверниците и с лицемерите, и бъди твърд с тях! Мястото им е Адът. И колко лоша е тази участ.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-10
66/ат-Тахрим-10: И даде Аллах пример на неверниците с жената на Нух (Ной) и жената на Лут. Те бяха омъжени за двама Наши праведни раби, но им измениха. И с нищо те не ги избавиха от Аллах, и им бе речено: “Влезте в Огъня с другите влизащи”.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-11
66/ат-Тахрим-11: И даде Аллах пример на вярващите с жената на Фараона, която рече: “Господи мой, построй ми дом при Теб, в Рая и ме спаси от Фараона и от неговите дела, и от хората-угнетители”.
Слушайте Коран: 66/ат-Тахрим-12
66/ат-Тахрим-12: И с Мария, дъщерята на Имран, която пазеше целомъдрието си, и заради това вдъхнахме в нея от Нашия Дух. И повярва тя в Словата на своя Господ, и в Неговите писания, и бе от набожните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: