Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-545), ал-Муджадала 22-22, ал-Хашр 1-3

ал-Муджадала: 58/ал-Муджадала-22, ал-Хашр: 59/ал-Хашр-1, 59/ал-Хашр-2, 59/ал-Хашр-3, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-545, ал-Муджадала 22-22, ал-Хашр 1-3
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-22
58/ал-Муджадала-22: И не ще намериш хората, които вярват в Аллах (желаят преди смъртта да достигнат Лика на Аллах) и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той вписа вярата в сърцата им и ги подкрепи с Дух от Себе си (духът на водителя на времето, поучен при Него, се разположи над главите им). И ще ги въведе в райските градините, сред които текат реки и те там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Именно те са привържениците на Аллах. Привържениците на Аллах, не са ли те наистина сполучилите?

ал-Хашр

Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-1
59/ал-Хашр-1: Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-2
59/ал-Хашр-2: Той е, Който за пръв път изведе от домовете им и изпрати на изгнание неверниците измежду хората на Писанието. Вие не мислехте, че те ще излязат (от царствата си) и те мислеха, че крепостите им ще ги защитят от Аллах (от онова, което ще дойде от Него). Но повелята на Аллах дойде при тях оттам, откъдето не очакваха, и всели в сърцата им страх, та разрушиха своите домове със собствените си ръце и с ръцете на вярващите. Поучете се вече, о, зрящи хора!
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-3
59/ал-Хашр-3: И ако Аллах не им бе предписал (общо) изгнание, щеше да ги мъчи в земния живот. За тях е и мъчението на Огъня в отвъдния свят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: