de Heilige Koran (Djuz'-28, Pagina-545), Al-Mujadilah 22-22, Al-Hashr 1-3

Al-Mujadilah: 58/Al-Mujadilah-22, Al-Hashr: 59/Al-Hashr-1, 59/Al-Hashr-2, 59/Al-Hashr-3, de Heilige Koran, Djuz'-28, Pagina-545, Al-Mujadilah 22-22, Al-Hashr 1-3
direction_left
direction_right
Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-22
58/Al-Mujadilah-22: Jij vindt geen volk dat in Allah en in de Laatste Dag gelooft dat degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenstreven bevriendt, ook al zijn het hun vaders, of hun zonen of hun broeders of hun stamgenoten. Zij zijn degenen bij wie Hij het geloof in hun harten heeft geschreven en Hij versterkt hen met hulp van Hem, en Hij doet hen Tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de rivieren onder door stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Zij zijn degenen die van de groep van Allah zijn. Weet: voorwaar, de groep van Allah is de winnaar.

Al-Hashr

Luister Koran: 59/Al-Hashr-1
59/Al-Hashr-1: Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah. En Hij is de Geweldige, de Alwijze.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-2
59/Al-Hashr-2: Hij is Degene Die de ongelovigen onder de mensen van de Schrift uit hun woonplaatsen heeft verdreven bij de eerste verzameling (daartoe). Jullie dachten dat zij niet zouden weggaan en zij dachten dat hun burchten hen zouden beschermen tegen Allah. Toen kwam (de bestraffing van) Allah tot hen van waar zij het niet vermoedden, en Hij wierp grote angst in hun harten. Zij verwoestten hun huizen met hun eigen handen en (die werden verwoest) door de handen van de gelovigen. Trekt daar lering uit, O jullie bezitters van inzicht!
Luister Koran: 59/Al-Hashr-3
59/Al-Hashr-3: En als Allah voor hen de verdrijving niet had bepaald, dan zou Hij hen zeker hebben gestraft tijdens het wereldse leven. En voor hen is er in het Hiernamaals de bestraffing van de Hel.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: