Al-Hashr 17-24, de Heilige Koran (Djuz'-28, Pagina-548)

Al-Hashr: 59/Al-Hashr-17, 59/Al-Hashr-18, 59/Al-Hashr-19, 59/Al-Hashr-20, 59/Al-Hashr-21, 59/Al-Hashr-22, 59/Al-Hashr-23, 59/Al-Hashr-24, de Heilige Koran, Djuz'-28, Pagina-548, Al-Hashr 17-24
direction_left
direction_right
Luister Koran: 59/Al-Hashr-17
59/Al-Hashr-17: Het gevolg voor beiden (de huichelaars en de Joden) zal zijn dat zij in de hel zullen zijn, zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. En dat is de vergelding voor de onrechtplegers.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-18
59/Al-Hashr-18: O jullie die geloven, vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de Volgende Dag. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-19
59/Al-Hashr-19: En weest niet zoals degenen die Allah vergaten, waarop Hij hen zichzelf deed vergeten. Zij zijn degenen die de zwaar zondigen zijn.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-20
59/Al-Hashr-20: De bewoners van de hel en de bewoners van het Paradijs zijn niet gelijk. De bewoners van het Paradijs zijn de winnaars.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-21
59/Al-Hashr-21: Als Wij deze Koran tot een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-22
59/Al-Hashr-22: Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-23
59/Al-Hashr-23: Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen.
Luister Koran: 59/Al-Hashr-24
59/Al-Hashr-24: Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer, aan Hem behoren de Schone Namen. Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst Zijn Glorie. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: