An-Nahl, Soera De Bijen (Koran: Soera-16-An-Nahl)

16/An-Nahl-1: Ata amru Allahi fala tastaAAjiloohu subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona, 16/An-Nahl-2: Yunazzilu almala-ikata bialrroohi min amrihi AAala man yashao min AAibadihi an anthiroo annahu la ilaha illa ana faittaqooni, 16/An-Nahl-3: Khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi taAAala AAamma yushrikoona
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

An-Nahl, Soera De Bijen (Koran: Soera-16-An-Nahl)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 16/An-Nahl-1
16/An-Nahl-1: De beslissing van Allah komt (zeker) wens haar dus niet te verhaasten. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-2
16/An-Nahl-2: Hij heeft de Engelen doen neerdalen met de Openbaring van Zijn bevel. naar wie Hij wil van Zijn dienaren, om te waarschuwen: "Er is geen God dan Ik, dus vreest Mij."
Luister Koran: 16/An-Nahl-3
16/An-Nahl-3: Hij heeft de hemelen en aarde in Waarheid geschapen. Verheven is Hij boven wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-4
16/An-Nahl-4: Hij schiep de mens uit een druppel sperma, en dan wordt hij een duidelijke hetwister (van Allah).
Luister Koran: 16/An-Nahl-5
16/An-Nahl-5: En Hij schiep het vee voor jullie: warmte en nut zijn erin, en jullie eten ervan.
Luister Koran: 16/An-Nahl-6
16/An-Nahl-6: En voor jullie is er schoonheid in, wanneer jullie het vee 's avonds naar de stal voeren en wanneer jullie het vee 's morgens gaan weiden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-7
16/An-Nahl-7: En Zij dragen lasten voor jullie naar landen die jullie niet zonder moeilijkheden voor julliezelf konden bereiken. Voorwaar, jullie Heer is zeker Meest Genadig, Meest Barmhartig. THIS TEXT HAS BEEN AUTOMATICALLY GENERATED (OCR) AND REQUIRES FIXING/CHECKING. USE THE CTRL+(Right/Left Arrow) KEYS TO MOVE ALONG THE WORDS AND CHECK WITH THE LEFT SIDE. PLEASE DELETE *THIS* NOTE IF YOU ARE READY TO CHECK AND APPROVE.
Luister Koran: 16/An-Nahl-8
16/An-Nahl-8: En het paard, de muilezel en de ezel, zodatiullie erop kunnen rijden en (zij zijin) als een sieraad. En Hij schept wat jullie niet weten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-9
16/An-Nahl-9: En het is aan Allah om de rechte Weg te tonen en er zijn er die (ervan) afwijken. En als Hij het had gewild, had Hij zeker jullie allen gelei&
Luister Koran: 16/An-Nahl-10
16/An-Nahl-10: Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen, waarvan een deel voor jullie om te drinken is, en een deel voor de gewassen waaropjullie (vee) weiden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-11
16/An-Nahl-11: Hij brengt er voorjuitie het graan en de olijfbomen en de palmbomen en de druivenstruiken mee voort en alle vruchten. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt
Luister Koran: 16/An-Nahl-12
16/An-Nahl-12: En Hij maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar. En de sterren zijn dienstbaar, met Zijn vwlof Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt
Luister Koran: 16/An-Nahl-13
16/An-Nahl-13: En (ook in) wat Hij voor jullie maakte op aarde, verschillend van soort Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een veik dat zich laat vermanen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-14
16/An-Nahl-14: En Hij is Degene Die de zee diemtbau heeft getnaakt, opdat jullie uit haar vers vlees kunnen eten. en jullie halen sieraden uit haar die jullie dragen, en jullie zien de schepen op haar varen. En opdat jullie Zijn gunst zoeken en hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-15
16/An-Nahl-15: En Hij bracht op de aarde gebergten aan zodat jullie niet met haar beven, en rivieren en wegen. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-16
16/An-Nahl-16: En (Hij maakte) kerunerken, en door de sterren laten zij zich de weg wijzen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-17
16/An-Nahl-17: Is Degene Die schept dan gelijk aan degene die niet schept? Zullen juilie je niet laten vemenen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-18
16/An-Nahl-18: En als jullie de gunsten van Allah (zouden wiilen) optellen kunnen jullie ze niet opsommen. Voorwaar, Allah is zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-19
16/An-Nahl-19: En Allah weet wat jullie verbergen en wat jullie tonen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-20
16/An-Nahl-20: En degenen die zij naast Allah aanroepen scheppen niets, maar zij zijn (zelf) geschapen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-21
16/An-Nahl-21: Doden en zijn zij zonder te leven. En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt
Luister Koran: 16/An-Nahl-22
16/An-Nahl-22: Jullie god is één God. Wat betreft degenen die niet in het Hiernamaals Ooyen: hun harten zijn verderfelijk en zij zijn hoogmoedigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-23
16/An-Nahl-23: Zonder twijfel weet Allah wat zij verbergen en wat zij tonen. Voorwaar, Hij houdt niet van de hoogmoedigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-24
16/An-Nahl-24: En wanneer ken wordt gezegd: "Wat heeft jullie Heer doen neerdalen?" zeggen zij: "Fabels van de vroegeren!"
Luister Koran: 16/An-Nahl-25
16/An-Nahl-25: Zodat zij op de Dag der Opstanding hun volledige lasten dragen en (ook een gedeelte) van de lasten van degenen zonder kennis die zij deden dwalen. Weet: slecht is het wat zij dragen!
Luister Koran: 16/An-Nahl-26
16/An-Nahl-26: Waarlijk, degenen vôôr hen beraamden ook (tegen Allah), maar Allah greep hun bouwwerken bij de fundamenten en daarop viel het dak boven op hen neer. En de bestraffing trof hen van waar zij niet beseften.
Luister Koran: 16/An-Nahl-27
16/An-Nahl-27: Vervolgens zal Hij hen op de Dag der Opstanding vernederen, en zeggen: "Waar zijn Mijn (zogenaamde)deelgenoten waarover jullie (met de gelovigen) plachten te redetwisten?" Degenen die kennis gegeven is, zullen zeggen: "Voorwaar, op deze Dag is er vernedering en kwaad voor de ongelovigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-28
16/An-Nahl-28: (Zij zijn) degenen die door de Engelen weggenomen werden terwijl zij onrecht tegen zichzelf begingen. Dan zullen zij zich overgeven (en zeggen:) "Wij plachten geen kwaad te bedrijven. (De Engelen zullen antwoorden:) "Nee, voorwaar, Allah weet het beste wat jullie plachten te doen."
Luister Koran: 16/An-Nahl-29
16/An-Nahl-29: Dus gaat de poorten van de Hel binnen om daarin eeuwig levenden te zijn. De verblijfplaats van de hoogmoedigen is zeker het slechtst!
Luister Koran: 16/An-Nahl-30
16/An-Nahl-30: En er zal tot degenen die (Allah) vreesden gezegd worden: "Wat is het dat jullie Heer heeft doen neerdalen?" Zij zullen zeggen: "Het goede." Voor degenen die het goede in deze wereld deden, is er (in het Hiernamaals) het goede. En het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En het Huis van de Moettaqôen is zeker het beste.
Luister Koran: 16/An-Nahl-31
16/An-Nahl-31: Zij zullen de Tuinen van 'Adn (het Paradijs) binnengaan, waar onder door de rivieren stromen. Voor hen is daarin wat zij willen. Zo beloont Allah de Moettaqôen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-32
16/An-Nahl-32: (Zij zijn) degenen die de Engelen als reinen wegnemen, terwijl zij zeggen: "Salâmoen 'Alaikoem (Vrede zij met jullie), treedt het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen."
Luister Koran: 16/An-Nahl-33
16/An-Nahl-33: Zij (de ongelovigen) wachten slechts tot de Engelen hen wegnemen, of het bevel van jouw Heer hen treft. Zo deden degenen vôôr hen. En Allah heeft hun geen onrecht aangedaan, maar zij plachten zichzelf onrecht aan te doen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-34
16/An-Nahl-34: En zij werden getroffen door het slechte van wat zij deden en zij werden omsingeld door wat zij plachten te bespotten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-35
16/An-Nahl-35: En degenen die (Allah) deelgenoten toekenden, zeiden: "Indien Allah gewild had, hadden wij niets naast Hem aanbeden, wij noch onze vaderen, en wij zouden naast (de verboden) van Hem niets verboden hebben." Zo deden degenen vôôr hen. En de Boodschappers zijn tot niets anders verplicht dan de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 16/An-Nahl-36
16/An-Nahl-36: En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet." En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot de dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie boe het einde was van de loochenaars.
Luister Koran: 16/An-Nahl-37
16/An-Nahl-37: Ook al verlang jij (O Moehammad) er hevig naar hen te leiden: voorwaar, Allah leidt niet degene die Hij doet dwalen. En er zijn voor hen geen helpers.
Luister Koran: 16/An-Nahl-38
16/An-Nahl-38: En zij zweren bij Allah hun duurste eden dat Allah degene die sterft niet zal opwekken: integendeel, het is als een belofte waar Hij Zich aan heeft verbonden, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 16/An-Nahl-39
16/An-Nahl-39: (Hij zal hen opwekken) om hun dat waar zij over twistten duidelijk te mdwn en om degenen die ongelovig waren te doen weten dat zij leugenaars waren.
Luister Koran: 16/An-Nahl-40
16/An-Nahl-40: Voorwaar, Ons Woord tegen iets wat Wij willen. is dat Wij er slechts tegen zeggen: "Weese" en het is.
Luister Koran: 16/An-Nahl-41
16/An-Nahl-41: En degenen die uitweken omwille van Allah nadat ben onrecht was aangedaan zullen Wij in deze wereld een goede behuizing geven, maar de beloning van het Hiernamaals zal groter zijn. Indien zij dat maar wisten!
Luister Koran: 16/An-Nahl-42
16/An-Nahl-42: (Zij zijn) degenen die geduldig waren en hun Heer vertrouwden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-43
16/An-Nahl-43: En vóór jou (O Moehammad) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag het dan am de bezitters van de kennis, indien jullie het niet weten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-44
16/An-Nahl-44: (Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Zaboer. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.
Luister Koran: 16/An-Nahl-45
16/An-Nahl-45: Voelen degenen die slechte daden beramen zich er dan veilig voor dat Allah hen niet in de aarde doet wegzinken, of dat de bestraffing hen treft van waar zij het niet beseffen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-46
16/An-Nahl-46: Of dat Hij hen treft tijdens hun rondgaan, terwijl zij zich het niet van zich af kunnen houden?
Luister Koran: 16/An-Nahl-47
16/An-Nahl-47: Of dat Hij hen treft terwijl zij bang zijn? Voorwaar, jullie Heer is zeker Meest Genadig, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-48
16/An-Nahl-48: Zien zij dan niet de dingen die Allah geschapen heeft, hoe hun schaduwen zich naar rechts en links wenden, terwijl zij zich voor Allah neerwerpen en zij nederig zijn?
Luister Koran: 16/An-Nahl-49
16/An-Nahl-49: En voor Allah werpt alles van de levende wezens in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de Engelen, en zij zijn niet hoogmoedig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-50
16/An-Nahl-50: Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt.
Luister Koran: 16/An-Nahl-51
16/An-Nahl-51: En Allah zei: "Neemt geen twee goden. Voorwaar, Hij is een God. Vreest daarom Mij alleen."
Luister Koran: 16/An-Nahl-52
16/An-Nahl-52: En aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is en gehoorzaamheid behoort altijd aan Hem te zijn. Zullen jullie dan iemand anders dan Allah vrezen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-53
16/An-Nahl-53: En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah. En wanneer jullie dan door tegenspoed geraakt worden, is Hij het tot Wie jullie je nederig om hulp wenden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-54
16/An-Nahl-54: En als Hij de tegenspoed voor jullie opheft is er een groep onder jullie die aan hun Heer deelgenoten toekent.
Luister Koran: 16/An-Nahl-55
16/An-Nahl-55: Om ondankbaarheid te tonen voor wat Wij hun gegeven hebben. Geniet dan maar, spoedig zullen jullie weten (wat de gevolgen zijn).
Luister Koran: 16/An-Nahl-56
16/An-Nahl-56: En zij bestemmen een deel van waar Wij hun mee voorzien hebben voor waar zij niet over weten. Bij Allah, jullie zullen zeker ondervraagd worden over wat jullie plachten te verzinnen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-57
16/An-Nahl-57: En zij kennen Allah dochten toe! Heitig is Hij! En voor zichzelf (kennen zij toe) wat zij verlangen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-58
16/An-Nahl-58: En wanneer een van hen de verheugende tijding verkondigd wordt van (de geboorte van) een meisje wordt zijn gezicht somber en is hij vertoornd.
Luister Koran: 16/An-Nahl-59
16/An-Nahl-59: Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg! Zal hij het in weerwil van de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Weet: slecht is het waar zij over oordelen!
Luister Koran: 16/An-Nahl-60
16/An-Nahl-60: Voor degenen die niet in het Hiernamaals geloven is er de vergelijking met het slechte; voor Allah zijn er de Verheven Eigenschappen. En Hij is de Geweldige, de Alwijze.
Luister Koran: 16/An-Nahl-61
16/An-Nahl-61: En als Allah de mensen voor hun onrechtvaardigheid zou straffen, zou Hij geen levend wezen op haar (de aarde) overlaten: maar Hij geeft hun uitstel voor een bepaalde tijd. En wanneer kun tijd komt, kunnen zij het geen moment uitstellen en zij kunnen het niet bespoedigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-62
16/An-Nahl-62: En zij kennen aan Allah toe waar zij zelf een afschuw van hebben en hun tongen beschrijven de leugen dat er voor hen het mooiste is. Het is zeker dat er voor hen de Hel is en dat zij zich (er naar toe) haasten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-63
16/An-Nahl-63: Bij Allah, voorzeker, Wij zonden (Profeten) naar de gemeenschappen vóóoor jou (O Moehammad), maar de Satan deed hun werken schoon schijnen. En hij is op deze wereld hun beschermer. En voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-64
16/An-Nahl-64: En Wij hebben aan jou (O Moehammad) het Boek slechts doen neerdalen om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen en als Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 16/An-Nahl-65
16/An-Nahl-65: En Allah doet water uit de hemel neerdalen en geeft de aarde er leven mee na haar dood. Voorwaar, dat is zeker een Teken voor een volk dat luistert.
Luister Koran: 16/An-Nahl-66
16/An-Nahl-66: En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers.
Luister Koran: 16/An-Nahl-67
16/An-Nahl-67: En van de vruchten van de dadelpalm en de druivenstruiken maken jullie een bedwelmende drank en een goede voorziening. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat begrijpt.
Luister Koran: 16/An-Nahl-68
16/An-Nahl-68: En jouw Heer inspireerde de bij: "Bouw huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-69
16/An-Nahl-69: Eet dan van alle vruchten en volg de wegen die jouw Heer makkelijk maakte."' Er komt uit hun buiken een drank met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voof een volk dat nadenkt.
Luister Koran: 16/An-Nahl-70
16/An-Nahl-70: Het is Allah Die jullie schept en jullie vervolgens wegneemt. En onder jullie zijn er die teruggebracht worden naar een vernederende leeftijd, zodat hij niets meer weet na geweten te hebben. Voorwaar, Allah is Alwetend, Almachtig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-71
16/An-Nahl-71: En Allah heeft sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht met levensonderhoud. En degenen die meer bevoorrecht zijn geven hun levensonderhoud niet door aan jullie slaven, zodat zij daar gelijk in zouden zijn. Zullen zij de gunsten van Allah dan ontkennen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-72
16/An-Nahl-72: En Allah heeft voor julliezelf uit julliezelf echtgenotes doen voortkomen en hij deed voor jullie uit jullie echtgenotes zonen en kleinkinderen voortkomen en voorzag jullie van goede dingen. Zullen zij in het valse geloven en ondankbaar zijn voor de gunst van Allah?
Luister Koran: 16/An-Nahl-73
16/An-Nahl-73: En zij aanbidden dat naast Allah wat hun niets van levensonderhoud kan verschaffen uit de hemelen en de aarde. En zij zijn nergens toe in staat.
Luister Koran: 16/An-Nahl-74
16/An-Nahl-74: Maakt dus geen gelijkenissen (afgoden) van Allah. Voorwaar, Allah weet en jullie weten niet
Luister Koran: 16/An-Nahl-75
16/An-Nahl-75: Allah maakt een vergelijking: een slaaf waarover beschikt wordt heeft geen macht en (de ander is) degene die Wij van Ons goed levensonderhoud voorzien hebben, en hij geeft er heimelijk en openlijk van uit. Zijn zij gelijk? Alle lof is voor Allah. Welnee, de meesten van hen weten (het) niet.
Luister Koran: 16/An-Nahl-76
16/An-Nahl-76: En Allah maakt een vergelijking met twee mannen: een van de twee is stom en hij heeft geen enkele macht en hij is een last voor zijn meester; waar hij hem ook heen stuurt: hij brengt niets goeds voort. Is hij gelijk aan degene die het oprechte gebiedt, en op het Rechte Pad is?
Luister Koran: 16/An-Nahl-77
16/An-Nahl-77: Aan Allah behoort het verborgene van de hemelen en de aarde. En de zaak van het Uur is slechts een oogwenk of het is sneller. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 16/An-Nahl-78
16/An-Nahl-78: En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-79
16/An-Nahl-79: Zien zij de vogels niet gemakkelijk vliegend in het midden van de hemel? Niemand dan Allah houdt hen vast. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 16/An-Nahl-80
16/An-Nahl-80: En Allah maakte voor jullie jullie huizen tot plaatsen om uit te rusten en Hij maakte voor jullie de huiden van het vee tot tenten die licht zijn op de dag dat jullie reizen en op de dag dat jullie je vestigen (en Hij maakte) hun wol en hun vacht tot gebruikszaken en als een genieting voor een bepaalde tijd.
Luister Koran: 16/An-Nahl-81
16/An-Nahl-81: En Allah gaf jullie uit wat Hij schiep schaduwen en Hij maakte voor jullie in de bergen schuilplaatsen en Hij gaf jullie kleding die jullie tegen de hitte beschermt en kleding die jullie tegen jullie oorlog beschemt. Op deze wijze vervolmaakt Hij voor juille Zijn gunst. Hopelijk zullen jullie je (aan Hem) overgeven.
Luister Koran: 16/An-Nahl-82
16/An-Nahl-82: Maar als zij zich afwenden: jouw plicht (O Moehammad) is slechts de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 16/An-Nahl-83
16/An-Nahl-83: Zij herkennen de gunst van Allah en daarop ontkennen zij die en de meesten van hen zijn ondankbaren.
Luister Koran: 16/An-Nahl-84
16/An-Nahl-84: Op de Dag zullen Wij uit iedere gemeenschap een getuige doen opstaan, dan zullen degenen die ongelovig zijn geen gehoor gegeven worden en zij krijgen niet de gelegenheid zich te verbeteren.
Luister Koran: 16/An-Nahl-85
16/An-Nahl-85: En wanneer degenen die onrecht pleegden de bestraffing zien zal die voor hen niet lichter gemaakt worden en zij zullen geen uitstel krijgen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-86
16/An-Nahl-86: En wanneer degenen die deelgenoten toekenden hun deelgenoten zullen zien, zullen zij zeggen: "Onze Heer! Zij zijn degenen die onze deelgenoten waren die wij naast U plachten aan te roepen." Maar zij (de deelgenoten) zullen hun woorden terugweirpen, en zeggen: "Voorwaar, jullie zijn zeker leugenaars!"
Luister Koran: 16/An-Nahl-87
16/An-Nahl-87: En op die Dag zullen zij Allah hun onderwerping tonen. En wat zij plachten te verzinnen zal van hen weggedwald zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-88
16/An-Nahl-88: (Zij zijn) degenen die ongelovig waren en (mensen) van de Weg van Allah afhielden. Wij zullen bestraffing op bestraffing stapelen vanwege wat zij am verderf zaaiden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-89
16/An-Nahl-89: En op die dag zullen Wij uit het midden van iedere gemeenschap een getuige doen opstaan en Wij zullen jou als getuige nemen tegen deze (gemeenschap van jou). En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de Moslims.
Luister Koran: 16/An-Nahl-90
16/An-Nahl-90: Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-91
16/An-Nahl-91: En komt het verbond met Allah na wanneer jullie je verbonden hebben, en breekt niet jullie eden nadat jullie ze bevestigd hebben. En waarlijk, jullie hebben Allah als Getuige genomen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-92
16/An-Nahl-92: En weest niet als zij die haar garen weer op- splitst nadat zij het stevig gesponnen had, Mlie eden als een list tussen jullie gebruikend, omdat één gemeenschap talrijker is dan een (andere) gemeenschap. Voorwaar, Allah beproeft jullie er slechts mee. En Hij zal jullie op de Dag der Opstanding duidelijk maken waar jullie over plachten te redetwisten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-93
16/An-Nahl-93: En als Allah het gewild had, had Hij jullie zeker (als behorend) tot één godsdienst gemaakt. Maar Hij doet dwalen wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil. En jullie zullen zeker ondervraagd worden over wat jullie plachten te doen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-94
16/An-Nahl-94: En zweert juillie eden niet als een list tussen jullie, zodat een voet uitglijdt nadat die stevig neergezet was en jullie zullen het slechte moeten proeven vanwege jullie afhouden (van de mensen) van de Weg van Allah. En voor jullie (zondaars) is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-95
16/An-Nahl-95: En ruilt het verbond met Allah niet in voor een geringe prijs. Voorwaar, wat bij Allah is, is beter voor jullie als jullie (het) weten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-96
16/An-Nahl-96: Wat bij jullie is, zal vergaan, maar wat bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die geduldig waren zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-97
16/An-Nahl-97: Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zÜij plachten te doen. THIS TEXT HAS BEEN AUTOMATICALLY GENERATED (OCR) AND REQUIRES FIXING/CHECKING. USE THE CTRL+(Right/Left Arrow) KEYS TO MOVE ALONG THE WORDS AND CHECK WITH THE LEFT SIDE. PLEASE DELETE *THIS* NOTE IF YOU ARE READY TO CHECK AND APPROVE.
Luister Koran: 16/An-Nahl-98
16/An-Nahl-98: En wawmrjullie de Koran lezen: zoek den de bescherming van Allah tegen de vervloekte Satan.
Luister Koran: 16/An-Nahl-99
16/An-Nahl-99: Voorwaar, hij heeft geen gezag over degenen die geloven en kun Heer vertrouwen,
Luister Koran: 16/An-Nahl-100
16/An-Nahl-100: Voorwaar, bij heeft alleen gezag over degenen die hem als beschermer nemen en (over) degenen die deelgenoten am Hem toekennen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-101
16/An-Nahl-101: En wanneer Wij een Vers door een ander Vers vervangen, en Allah weet heter wat Hij neerzendt, (dan) zeggen zij, "Voorww, jij (Moehammed) b" een verzinnef van leugens." De meesten van ben weten zelfs niets.
Luister Koran: 16/An-Nahl-102
16/An-Nahl-102: Zeg (O Moehammad): "De Heilige Geest (Djibrll) van jouw Heer deed hem met de Waarheid neerdalen om degenen die geloven te versterken, en als Leiding en een verheugende tijding voor de Moslinu."
Luister Koran: 16/An-Nahl-103
16/An-Nahl-103: En voorzeker, Wij weten dat zij zeggen: "Voorwaar, het is slechts een mens die hem onderwijst." De taal van degenen waar zli valselijk naar verwijzen is vreemd, maar dit is oen duidelijke Areibische taal.
Luister Koran: 16/An-Nahl-104
16/An-Nahl-104: Voorwaar, (wat betreft) degenen die niet in de Verzen van Allah geloven: Allah zal hen niet leiden en voor hen zal er een pijnlijke bestraffing zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-105
16/An-Nahl-105: Voorwaar, degenen die de leugen verzinnen geloven niet in de Verzen van Allah. Zij zijn degenen die leugenaars zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-106
16/An-Nahl-106: Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te hebben, behalve wie gedwongen is terwijl zijn hw in het geloof tot rust gekomen wn maar (voor) wie die zijn hart voor het ongeloof openstelde: voor hem is er de toom van Ailah en voor hem is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-107
16/An-Nahl-107: Dat is omdat zij het wereldse leven verkiezen boven het Hiernamaals, en omdat Allah het ongelovige volk niet zal leiden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-108
16/An-Nahl-108: Zij zijn degenen bij wie Allah hun h"n en ban gehoor en hun zien vergrendeld heeft; en zij zijn degenen die onachtzaam zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-109
16/An-Nahl-109: Het is zeker dat zij in het N iernamals de verliezers zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-110
16/An-Nahl-110: Voorwaar dan, jouw Heer is voor degenen die uitgeweken zijn nadat zij op de proef gesteld werden en daarna streden en geduldig waren; voorwaar, jouw Heer is daarna (voor hen) zeker Vergevensgezind. Meest Bambartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-111
16/An-Nahl-111: Op die Dag zal iedere ziel voor zichzelf pleiten en zal iedere ziet voor wat hij verrichtte volledig beloond worden en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-112
16/An-Nahl-112: En Allah geeft een voorbeeld: een veilige en rustige stad had haar voorzieningen overvloedig van iedere plaats gekregen en was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah. Allah deed haar honger en angst proeven wegens wat zij plachten te bedrijven.
Luister Koran: 16/An-Nahl-113
16/An-Nahl-113: En voorzeker, er kwam m Boodschapper vanuit hun midden tot hen, maar zij loochenden hem waarop de bestraffing hen trof, en zij waren onrechtvaardigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-114
16/An-Nahl-114: Eet dus van het toegestane en het goede waar Allah jullie mee voorzien heeft en weest dankbaar voor de gunsten van Allah, als jullie alleen Hem aanbidden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-115
16/An-Nahl-115: Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Nam van) Allah afgeroepen is verboden. En wie ertoe genoodzaakt is, zonder begeerte en zonder overdrijving: voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-116
16/An-Nahl-116: En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: "Dit is toegestaan en dat is verboden," om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-117
16/An-Nahl-117: (Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-118
16/An-Nahl-118: En de Joden verboden Wij wat Wij jou vroeger verhaalden. Wij deden hen geen onrecht aan maar zij waren onrechtvaardig voor zichzelf.
Luister Koran: 16/An-Nahl-119
16/An-Nahl-119: Voorwaar dan, jouw Heer is voor degenen die het slechte bedreven uit onwetendheid (en) daarna berouw toonden en zich beterden: voorwaar, jouw Heer is daarna zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-120
16/An-Nahl-120: Voorwaair, Ibrâhîm was een Imam (voorbeeld), gehoorzaam aan zijn Heer, Hanîf, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 16/An-Nahl-121
16/An-Nahl-121: (Hij was) dankbaar voor Zijn gunsten, Hij verkoos hem en leidde hem op een Recht Pad.
Luister Koran: 16/An-Nahl-122
16/An-Nahl-122: En Wij gaven hem op de wereld het goede en voorwaar, in het Hiernamaals behoort hij tot de oprechten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-123
16/An-Nahl-123: Daarop openbaarden Wij aan jou (O Moehammad): "Volg de godsdienst van Ibrâhîm, Hanîf, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 16/An-Nahl-124
16/An-Nahl-124: De Sabbat was slechts gemaakt voor degenen die van mening verschilden over haar (dag). En voorwaar, jouw Heer zal zeker tussen hen op de Dag der Opstanding over dat waarover zij van mening plachten te verschillen oordelen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-125
16/An-Nahl-125: Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.
Luister Koran: 16/An-Nahl-126
16/An-Nahl-126: En wanneer jullie bestraffen, bestraft dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is. Maar als jullie geduldig zijn is dat zeker beter voor de geduldigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-127
16/An-Nahl-127: En wees geduldig (O Moehammad) en jij bent slechts geduldig door Allah. En treur niet over hen en wees niet benauwd voor wat zij beramen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-128
16/An-Nahl-128: Voorwaar, Allah is niet degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: