An-Naba, Soera De Aankondiging, het Nieuws (Koran: Soera-78-An-Naba)

78/An-Naba-1: AAamma yatasaaloona, 78/An-Naba-2: AAani alnnaba-i alAAatheemi, 78/An-Naba-3: Allathee hum feehi mukhtalifoona
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

An-Naba, Soera De Aankondiging, het Nieuws (Koran: Soera-78-An-Naba)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 78/An-Naba-1
78/An-Naba-1: Waarover stellen zij elkaar vragen?
Luister Koran: 78/An-Naba-2
78/An-Naba-2: Over de geweldige aankondiging.
Luister Koran: 78/An-Naba-3
78/An-Naba-3: Waarover zij redetwisten.
Luister Koran: 78/An-Naba-4
78/An-Naba-4: Nee! Zij zullen het weten.
Luister Koran: 78/An-Naba-5
78/An-Naba-5: Nogmaals nee, zij zullen het weten.
Luister Koran: 78/An-Naba-6
78/An-Naba-6: Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt?
Luister Koran: 78/An-Naba-7
78/An-Naba-7: En de bergen als pinnen?
Luister Koran: 78/An-Naba-8
78/An-Naba-8: En Wij hebben jullie in paren geschapen.
Luister Koran: 78/An-Naba-9
78/An-Naba-9: En Wij hebben voor jullie de slaap gemaakt, als rust.
Luister Koran: 78/An-Naba-10
78/An-Naba-10: En Wij hebben de nacht als een bedekking gemaakt.
Luister Koran: 78/An-Naba-11
78/An-Naba-11: En Wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken.
Luister Koran: 78/An-Naba-12
78/An-Naba-12: En Wij hebben boven jullie zeven hechte hemelen gebouwd.
Luister Koran: 78/An-Naba-13
78/An-Naba-13: En Wij hebben daarin een stralende lamp geplaatst.
Luister Koran: 78/An-Naba-14
78/An-Naba-14: En Wij hebben uit de wolken stromend water gezonden.
Luister Koran: 78/An-Naba-15
78/An-Naba-15: Opdat Wij daarmee graan en planten voortbrengen.
Luister Koran: 78/An-Naba-16
78/An-Naba-16: En dichtbegroeide tuinen.
Luister Koran: 78/An-Naba-17
78/An-Naba-17: Voorwaar, de Dag van de Beoordeling is op een vastgesteld tijdstip.
Luister Koran: 78/An-Naba-18
78/An-Naba-18: De Dag waarop op de bazuin wordt geblazen zullen jullie komen, groep na groep.
Luister Koran: 78/An-Naba-19
78/An-Naba-19: En de hemel wordt geopend en zij heeft vele poorten.
Luister Koran: 78/An-Naba-20
78/An-Naba-20: En de bergen worden verpulverd en worden tot luchtspiegelingen.
Luister Koran: 78/An-Naba-21
78/An-Naba-21: Voorwaar, de Hel is als een hinderlaag.
Luister Koran: 78/An-Naba-22
78/An-Naba-22: Een bestemmingsoord voor de overtreders.
Luister Koran: 78/An-Naba-23
78/An-Naba-23: Zij verblijven eeuwig daarin.
Luister Koran: 78/An-Naba-24
78/An-Naba-24: Zij zullen daarin geen koelte en geen drank proeven.
Luister Koran: 78/An-Naba-25
78/An-Naba-25: Behalve kokend water en etter.
Luister Koran: 78/An-Naba-26
78/An-Naba-26: Als passende vergelding.
Luister Koran: 78/An-Naba-27
78/An-Naba-27: Voorwaar, zij verwachtten nooit een afrekening.
Luister Koran: 78/An-Naba-28
78/An-Naba-28: En loochenden Onze Verzen geheel.
Luister Koran: 78/An-Naba-29
78/An-Naba-29: En Wij hebben alle zaken in een Boek opgesomd.
Luister Koran: 78/An-Naba-30
78/An-Naba-30: Proeft daarom de straf, en er is voor jullie geen vermeerdering, behalve van de bestraffing.
Luister Koran: 78/An-Naba-31
78/An-Naba-31: Voorwaar, voor de Moettaqôen is er een overwinning.
Luister Koran: 78/An-Naba-32
78/An-Naba-32: Tuinen en druivenstruiken.
Luister Koran: 78/An-Naba-33
78/An-Naba-33: En jeugdige gezellinnen, gelijk in leeftijd.
Luister Koran: 78/An-Naba-34
78/An-Naba-34: En een gevulde beker.
Luister Koran: 78/An-Naba-35
78/An-Naba-35: Zij horen daar geen onzin en geen leugens.
Luister Koran: 78/An-Naba-36
78/An-Naba-36: Als een beloning van jouw Heer, als afrekenende gift.
Luister Koran: 78/An-Naba-37
78/An-Naba-37: De Heer der hemelen en der aarde en wat er tussen beide is, de Barmhartige. Zij zijn niet in staat Hem aan te spreken.
Luister Koran: 78/An-Naba-38
78/An-Naba-38: Op die Dag staan de Geest (Djibrîl) en de Engelen in rijen opgesteld. Zij spreken niet, behalve na wie de Barmhartige toestemming verleent en die zegt wat juist is.
Luister Koran: 78/An-Naba-39
78/An-Naba-39: Dat is de Dag van de Waarheid. Laat wie wil daarom een terugkeer naar zijn Heer afleggen.
Luister Koran: 78/An-Naba-40
78/An-Naba-40: Voorwaar, Wij hebben jullie gewaarschuwd voor een nabije bestraffing op de Dag dat de mens zal kijken naar wat zijn handen vroeger bedreven, en waarop de ongelovige zal zeggen: "O wee, was ik maar aarde."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: