Al-Balad, Soera De Stad (Koran: Soera-90-Al-Balad)

90/Al-Balad-1: La oqsimu bihatha albaladi, 90/Al-Balad-2: Waanta hillun bihatha albaladi, 90/Al-Balad-3: Wawalidin wama walada
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Balad, Soera De Stad (Koran: Soera-90-Al-Balad)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 90/Al-Balad-1
90/Al-Balad-1: Ik zweer bij deze stad (Mekka).
Luister Koran: 90/Al-Balad-2
90/Al-Balad-2: En jij (Mohammed) bent een bewoner van deze stad.
Luister Koran: 90/Al-Balad-3
90/Al-Balad-3: En bij de vader (Adam) en wat hij verwekte.
Luister Koran: 90/Al-Balad-4
90/Al-Balad-4: Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen.
Luister Koran: 90/Al-Balad-5
90/Al-Balad-5: Denk hij dat niemand macht over hem heeft?
Luister Koran: 90/Al-Balad-6
90/Al-Balad-6: Hij zegt: "Ik heb veel bezit verkwist."
Luister Koran: 90/Al-Balad-7
90/Al-Balad-7: Denkt hij dat niemand hem ziet?
Luister Koran: 90/Al-Balad-8
90/Al-Balad-8: Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt?
Luister Koran: 90/Al-Balad-9
90/Al-Balad-9: En een tong en een paar lippen?
Luister Koran: 90/Al-Balad-10
90/Al-Balad-10: En hebben Wij hem niet de twee wegen (van Leiding en dwaling) gewezen?
Luister Koran: 90/Al-Balad-11
90/Al-Balad-11: Was hij maar over de drempel gestapt!
Luister Koran: 90/Al-Balad-12
90/Al-Balad-12: En wat doet jou weten wat de drempel is?
Luister Koran: 90/Al-Balad-13
90/Al-Balad-13: Het vrijlaten van een slaaf.
Luister Koran: 90/Al-Balad-14
90/Al-Balad-14: Of het geven van voedsel op een dag van hongersnood.
Luister Koran: 90/Al-Balad-15
90/Al-Balad-15: Aan een verwante wees.
Luister Koran: 90/Al-Balad-16
90/Al-Balad-16: Of aan een arme behoeftige.
Luister Koran: 90/Al-Balad-17
90/Al-Balad-17: En dat hij behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en elkaar aansporen tot barmhartigheid.
Luister Koran: 90/Al-Balad-18
90/Al-Balad-18: Zij zijn degenen die de mensen van de rechterzijde zijn (zij zijn de bewoners van het Paradijs).
Luister Koran: 90/Al-Balad-19
90/Al-Balad-19: En degenen die niet in Onze verzen geloven; zij zijn degenen die de mensen van de linkerzijde zijn.
Luister Koran: 90/Al-Balad-20
90/Al-Balad-20: Over hen is een omhullend vuur (de Hel).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: