ал-Балад, Сура Градът (Коран: Сура 90-ал-Балад)

90/ал-Балад-1: Ля уксиму би хазeл бeлeд(бeлeди)., 90/ал-Балад-2: Уe eнтe хъллун би хазeл бeлeд(бeлeди)., 90/ал-Балад-3: Уe уалидин уe ма уeлeд(уeлeдe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Балад, Сура Градът (Коран: Сура 90-ал-Балад)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 90/ал-Балад-1
90/ал-Балад-1: И не! Кълна се в този град.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-2
90/ал-Балад-2: И ти, в този град пребиваваш.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-3
90/ал-Балад-3: И кълна се в родителя и в неговото потомство.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-4
90/ал-Балад-4: Наситина Ние сътворихме човека в трудности.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-5
90/ал-Балад-5: Нима (човекът) смята, че никой не ще го надмогне?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-6
90/ал-Балад-6: И казва той: “Пропилях огромно богатство”.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-7
90/ал-Балад-7: Нима смята, че никой не го вижда?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-8
90/ал-Балад-8: Не му ли дадохме две очи?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-9
90/ал-Балад-9: И един език, и две устни.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-10
90/ал-Балад-10: И го оставяме да избере между двата пътя (пътя на заблудата и пътяq който води към Аллах).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-11
90/ал-Балад-11: Но той не прекоси акабе (стръмния път).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-12
90/ал-Балад-12: И откъде да знаеш ти какво е акабе (стръмнина)?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-13
90/ал-Балад-13: (Прекосяването на акабе) е освобождаването на роб.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-14
90/ал-Балад-14: Или нахранването му в ден, когато е уморен и гладен.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-15
90/ал-Балад-15: Сирака в близки отношения (роднина).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-16
90/ал-Балад-16: Или (нахранването на) окаян клетник.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-17
90/ал-Балад-17: И после да станеш от онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и наставляват за търпение и милосърдие (това е преодоляването на акабе).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-18
90/ал-Балад-18: Ето това са меймене (добродетелните хора, на които книгата, в която са записани делата им (лентата на живота) се дава от дясната им страна).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-19
90/ал-Балад-19: А онези, които отхвърлят Нашите знамения, те са мешеме (заблудените хора, на които книгата, в която са записани делата им (лентата на живота) се дава от лявата им страна).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-20
90/ал-Балад-20: И над тях от всички краища е затворено с огън.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: