ал-Мааридж, Сура Небесните стъпала (Коран: Сура 70-ал-Мааридж)

70/ал-Мааридж-1: Сe eлe саилун би aзабин уакъ’н(уакъън)., 70/ал-Мааридж-2: Лил кяфиринe лeйсe лeху дафи’(дафиун)., 70/ал-Мааридж-3: Минaллахи зил мeаридж(мeариджи).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мааридж, Сура Небесните стъпала (Коран: Сура 70-ал-Мааридж)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-1
70/ал-Мааридж-1: Един желаещ поиска да се осъществи неизбежното мъчение.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-2
70/ал-Мааридж-2: Никой не ще го отблъсне от неверниците.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-3
70/ал-Мааридж-3: То (мъчението) е от Аллах, Владетеля (на висотите и на високите степени).
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-4
70/ал-Мааридж-4: И се издигнат към Него ангелите и Духът в Ден равен на петдесет хиляди години.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-5
70/ал-Мааридж-5: Затова търпи с добро търпение.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-6
70/ал-Мааридж-6: И наистина те го виждат (мъчението,което е за неверниците) далечно.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-7
70/ал-Мааридж-7: А Ние го виждаме близко.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-8
70/ал-Мааридж-8: В този Ден небето ще е като разтопена руда.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-9
70/ал-Мааридж-9: И планините ще са като (разпръсната) вълна от различни цветове.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-10
70/ал-Мааридж-10: И не ще пита приятел за приятеля (в този ден).
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-11
70/ал-Мааридж-11: Въпреки, че ще се виждат един друг. Грешникът ще пожелае да даде децата си като откуп, за се да избави от мъчението.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-12
70/ал-Мааридж-12: И съпругата си, и брат си.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-13
70/ал-Мааридж-13: И рода си, който го е подслонявал.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-14
70/ал-Мааридж-14: И (да даде) всички, които са на земята, само и само да се спаси.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-15
70/ал-Мааридж-15: Ала не! Това (от което бяга) е лумнал Огън.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-16
70/ал-Мааридж-16: (И този огън е) изгарящ кожата на лицето.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-17
70/ал-Мааридж-17: Зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-18
70/ал-Мааридж-18: И този, който трупа (земни блага).
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-19
70/ал-Мааридж-19: И наистина, човекът бе създаден нетърпелив и алчен.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-20
70/ал-Мааридж-20: И щом го настигне зло, оплакващ се.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-21
70/ал-Мааридж-21: А щом го настигне доброто, ставащ скъперник.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-22
70/ал-Мааридж-22: Освен отслужващите молитвата.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-23
70/ал-Мааридж-23: Те са тези, които са постоянни в своята молитва.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-24
70/ал-Мааридж-24: И са тези, в чиито имане има заделен дял.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-25
70/ал-Мааридж-25: За просяка и бедняка.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-26
70/ал-Мааридж-26: И те са, които вярват в Съдния ден.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-27
70/ал-Мааридж-27: И се страхуват от мъчението на своя Господ.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-28
70/ал-Мааридж-28: Мъчението на техния Господ не е безопасно.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-29
70/ал-Мааридж-29: И те са, които пазят честта си.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-30
70/ал-Мааридж-30: Освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Понеже те не са упреквани.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-31
70/ал-Мааридж-31: А който се стреми към друго (иска повече, освен това, тогава ­ той е от престъпващите.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-32
70/ал-Мааридж-32: И те са, които съблюдават повереното на тях и обета си.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-33
70/ал-Мааридж-33: И които в своите свидетелства са правдиви.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-34
70/ал-Мааридж-34: И които усърдно (постоянно) си отслужват молитвите.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-35
70/ал-Мааридж-35: И те ще бъдат на почит в Рая.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-36
70/ал-Мааридж-36: Какво им е на неверниците, че почнаха бързо да бягат към теб?
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-37
70/ал-Мааридж-37: Отдясно и отляво на тълпи.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-38
70/ал-Мааридж-38: Нима всеки от тях се надява да влезе в Градината Наим на Рая?
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-39
70/ал-Мааридж-39: И не, никога! Ние ги сътворихме от онова, което знаят.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-40
70/ал-Мааридж-40: И не, напротив! Кълна се в Господа на изтока и на запада, Ние наистина сме способни.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-41
70/ал-Мааридж-41: Да ги заменим с по-добри от тях. И не сме от тези, които могат да бъдат възпрени.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-42
70/ал-Мааридж-42: Остави ги вече да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-43
70/ал-Мааридж-43: Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш ще са устремени към една цел.
Слушайте Коран: 70/ал-Мааридж-44
70/ал-Мааридж-44: Погледът им е уплашен и са покрити с унижение. Ето това е Денят, който им е обещан.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: