ал-Мааридж-22, Сура 70-Небесните стъпала (ал-Мааридж) стих-22

70/ал-Мааридж-22: Освен отслужващите молитвата. (българската транслитерация: Иллeл мусaллин(мусaллинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мааридж-22
Сура 70-Небесните стъпала (ал-Мааридж) стих-22

إِلَّا الْمُصَلِّينَ
българската транслитерация: Иллeл мусaллин(мусaллинe).
Освен отслужващите молитвата.ал-Мааридж: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: