Свещеният Коран (Джуз'-29), ал-Мулк, ал-Калем, ал-Хакка, ал-Мааридж, Нух, ал-Джинн, ал-Музаммил, ал-Мудассир, Ал-Кийама, ал-Инсан, ал-Мурсалат

Свещеният Коран Джуз'-29: Свещеният Коран, (Джуз'-29, страница: 562-581), ал-Мулк 1-30, ал-Калем 1-52, ал-Хакка 1-52, ал-Мааридж 1-44, Нух 1-28, ал-Джинн 1-28, ал-Музаммил 1-20, ал-Мудассир 1-56, Ал-Кийама 1-40, ал-Инсан 1-31, ал-Мурсалат 1-50
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: