Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-575), ал-Музаммил 20-20, ал-Мудассир 1-17

ал-Музаммил: 73/ал-Музаммил-20, ал-Мудассир: 74/ал-Мудассир-1, 74/ал-Мудассир-2, 74/ал-Мудассир-3, 74/ал-Мудассир-4, 74/ал-Мудассир-5, 74/ал-Мудассир-6, 74/ал-Мудассир-7, 74/ал-Мудассир-8, 74/ал-Мудассир-9, 74/ал-Мудассир-10, 74/ал-Мудассир-11, 74/ал-Мудассир-12, 74/ал-Мудассир-13, 74/ал-Мудассир-14, 74/ал-Мудассир-15, 74/ал-Мудассир-16, 74/ал-Мудассир-17, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-575, ал-Музаммил 20-20, ал-Мудассир 1-17
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-20
73/ал-Музаммил-20: И твоят Господ знае, че ти и група от тези, които са заедно с теб стоите през по-малко от две трети от нощта, (понякога) и през половината от нея, а (понякога) и през една трета (четейки Корана, споменавайки името на Аллах, молейки се и отслужвайки молитвата). И Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето затова четете това, което можете (е лесно за вас) от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които ще пътуват по земята, търсейки благодатта на Аллах, и други, които ще се сражават по пътя на Аллах. Затова четете това, което можете (и е лесно за вас) от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята, и заемайте хубав заем в името на Аллах! И каквото добро сторите за душата си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.

ал-Мудассир

Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-1
74/ал-Мудассир-1: О, ти, който си се обвил (в своите одежди).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-2
74/ал-Мудассир-2: Стани вече и предупреждавай.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-3
74/ал-Мудассир-3: (Той) е твоя Господ, възвеличавай Го тогава.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-4
74/ал-Мудассир-4: И дрехите си вече почиствай.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-5
74/ал-Мудассир-5: И скверността (причините за нея) ги отбягвай.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-6
74/ал-Мудассир-6: И не прави добро, за да искаш повече (очаквайки отплата).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-7
74/ал-Мудассир-7: И бъди търпелив, заради Господа си.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-8
74/ал-Мудассир-8: И когато се протръби с Рога.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-9
74/ал-Мудассир-9: Тогава този Ден е „тежък Ден”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-10
74/ал-Мудассир-10: Не е леко за неверниците.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-11
74/ал-Мудассир-11: Остави на Мен онзи, когото сътворих.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-12
74/ал-Мудассир-12: И комуто отредих голямо богатство.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-13
74/ал-Мудассир-13: И със синове до него (го дарих).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-14
74/ал-Мудассир-14: И всичко му улесних (с много блага).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-15
74/ал-Мудассир-15: А после той иска да му надбавя (още).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-16
74/ал-Мудассир-16: Ала не! И наистина той упорства (в отричането) на Нашите знамения.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-17
74/ал-Мудассир-17: И скоро ще го подложа на непоносимо мъчение (на планина от огън).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: