ал-Хакка 9-34, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-567)

ал-Хакка: 69/ал-Хакка-9, 69/ал-Хакка-10, 69/ал-Хакка-11, 69/ал-Хакка-12, 69/ал-Хакка-13, 69/ал-Хакка-14, 69/ал-Хакка-15, 69/ал-Хакка-16, 69/ал-Хакка-17, 69/ал-Хакка-18, 69/ал-Хакка-19, 69/ал-Хакка-20, 69/ал-Хакка-21, 69/ал-Хакка-22, 69/ал-Хакка-23, 69/ал-Хакка-24, 69/ал-Хакка-25, 69/ал-Хакка-26, 69/ал-Хакка-27, 69/ал-Хакка-28, 69/ал-Хакка-29, 69/ал-Хакка-30, 69/ал-Хакка-31, 69/ал-Хакка-32, 69/ал-Хакка-33, 69/ал-Хакка-34, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-567, ал-Хакка 9-34
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-9
69/ал-Хакка-9: И Фараонът, и онези преди него, и тези със сринатите градове дойдоха с тази голяма грешка (отричаха Съдния ден и равносметката).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-10
69/ал-Хакка-10: И така се възпротивиха на пратеника на Господа, затова Той с мощ ги сграбчи.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-11
69/ал-Хакка-11: И наистина, когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия кораб.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-12
69/ал-Хакка-12: За да го сторим поука за вас и да го запомнят чуващите уши.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-13
69/ал-Хакка-13: И когато се протръби с Рога първия път.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-14
69/ал-Хакка-14: И бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-15
69/ал-Хакка-15: Тогава ще се случи (голямото) Събитие.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-16
69/ал-Хакка-16: И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо то в този Ден (ще се развали равновесието му).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-17
69/ал-Хакка-17: И този ангел ще е върху краищата му. И в този Ден осмина ще носят Трона на твоя Господ.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-18
69/ал-Хакка-18: В този Ден ще бъдете изправени (пред Аллах). И не ще остане скрита нито една ваша тайна.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-19
69/ал-Хакка-19: И онзи, чиято книга (с делата през целия му живот) му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-20
69/ал-Хакка-20: Наистин аз знаех, че ще срещна своята равносметка.”
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-21
69/ал-Хакка-21: И ето така той ще живее в доволство.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-22
69/ал-Хакка-22: И те ще са сред въздигнатите Градини на Рая.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-23
69/ал-Хакка-23: А плодовете й ще са сведени (надолу близо до тях).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-24
69/ал-Хакка-24: Яжте и пийте със здраве (като дар) за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-25
69/ал-Хакка-25: А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-26
69/ал-Хакка-26: И да не бях узнал каква е моята равносметка.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-27
69/ал-Хакка-27: О, да бе приключило всичко (със смъртта).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-28
69/ал-Хакка-28: И не ме избави моето богатство.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-29
69/ал-Хакка-29: Пропадна моята власт (имоти, сила).”
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-30
69/ал-Хакка-30: Хванете го и го оковете!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-31
69/ал-Хакка-31: После в Ада го хвърлете!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-32
69/ал-Хакка-32: После го вържете с верига, дълга седемдесет лакти и го пратете (в Ада).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-33
69/ал-Хакка-33: И наистина той не вярваше в Аллах, Превеликия, (не Го желаеше).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-34
69/ал-Хакка-34: И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: