ал-Анфал 41-45, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-182)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-41, 8/ал-Анфал-42, 8/ал-Анфал-43, 8/ал-Анфал-44, 8/ал-Анфал-45, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-182, ал-Анфал 41-45
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-41
8/ал-Анфал-41: И ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме на Нашия раб в Деня на разграничението (на истината от лъжата), знайте, че каквото и да придобиете във война, то една пета от него е за Аллах и за Пратеника и близките Му, за сираците, нуждаещите се и за пътуващите. И Аллах за всяко нещо има сила
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-42
8/ал-Анфал-42: Вие бяхте на по-близкия склон на долината (по- близо до Медина), а те на по-далечния склон (откъм Мека), а керванът - ниско под вас. И дори да се бяхте уговорили, щяхте да се разминете в уговорката, ала за да изпълни Аллах дело отредено, да погине при ясен знак погиващият и да живее при ясен знак оживяващият... Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-43
8/ал-Анфал-43: Аллах ти ги показа малцина в съня ти. А ако ги беше показал мнозина, щяхте да паднете духом и да спорите по делото. Но Аллах ви спаси (изведе ви на свобода). Той знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-44
8/ал-Анфал-44: И направи да изглеждат те малцина във вашите очи, когато се срещнахте, и ви умали в техните очи, за да изпълни Аллах дело отредено. Към Аллах се връщат делата.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-45
8/ал-Анфал-45: О, вярващи, когато се сражавате с отряд, устоявайте и споменавайте последователно името на Аллах по-често, за да сполучите!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: