ат-Тауба 21-26, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-190)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-21, 9/ат-Тауба-22, 9/ат-Тауба-23, 9/ат-Тауба-24, 9/ат-Тауба-25, 9/ат-Тауба-26, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-190, ат-Тауба 21-26
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-21
9/ат-Тауба-21: Възрадва ги техният Господ с вест за милосърдие (от Него) и за благоволение за Градини, в които за тях ще има безкрайни блага.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-22
9/ат-Тауба-22: Там (те) ще пребивават вечно (завинаги). При Аллах има огромна (много голяма) награда.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-23
9/ат-Тауба-23: О, вярващи, не взимайте за ближни своите бащи и братя, ако те са предпочели неверието пред вярата. А онези от вас, които се сближат с тях, те са угнетителите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-24
9/ат-Тауба-24: Кажи: “Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и имотите, които сте придобили, и търговията, за която се плашите от застой, и жилищата, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и от борбата по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва към Себе си нечестивите хора (нечестивия народ).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-25
9/ат-Тауба-25: Аллах ви помогна на много места и в Деня на Хунайн, когато ви възхити вашата многобройност, ала тя не ви спаси от нищо. И земята ви се стори тясна, въпреки че е просторна. После обърнахте гръб в бягство.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-26
9/ат-Тауба-26: После Аллах низпосла успокоението Си на Своя Пратеник и на вярващите. И низпосла воини, които вие не видяхте и наказа онези, които не повярваха. Това е възмездието за неверниците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: