ат-Тауба 7-13, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-188)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-7, 9/ат-Тауба-8, 9/ат-Тауба-9, 9/ат-Тауба-10, 9/ат-Тауба-11, 9/ат-Тауба-12, 9/ат-Тауба-13, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-188, ат-Тауба 7-13
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-7
9/ат-Тауба-7: Как може да има за съдружаващите договор с Аллах и с Неговия Пратеник, освен за онези, с които се договорихте при Свещената джамия? И докато са честни (с договора) спрямо вас, бъдете честни (с договора) спрямо тях и вие! Аллах обича притежателите на таква (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-8
9/ат-Тауба-8: Какъв (договор) е това? И ако се обединят срещу вас, те не спазват спрямо вас нито родство, нито обет. Угаждат ви на думи, а сърцата им се противят. И повечето от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-9
9/ат-Тауба-9: Продават на нищожна цена знаменията на Аллах и възпират (хората) от Неговия път (попречиха на хората да стигнат до пътя свързващ с Аллах). Наистина лошо е онова, което вършат!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-10
9/ат-Тауба-10: Не спазват спрямо вярващите нито родство, нито обет (не се издължават на вярващите).Тези са които престъпват правата.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-11
9/ат-Тауба-11: И след това ако (пред пратеника те пожелаят да достигнат Аллах) и се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята, тогава те са ваши братя във вярата. Разясняваме знаменията поотделно на проумяващ народ.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-12
9/ат-Тауба-12: И ако нарушат клетвите си подир своя обет, и поругаят вашата вяра, сражавайте се с водителите на неверието, за да престанат! И те нямат клетви. И така (надявайки се) да се откажат.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-13
9/ат-Тауба-13: Нима не ще се сражавате с хора, които нарушиха своите клетви и (те) възнамеряваха да изгонят Пратеника? Първо те настъпиха (на война) срещу вас. Нима се страхувате от тях? Ако сте вярващи Аллах най-много заслужава да се страхувате от Него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: