ат-Тауба 87-93, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-201)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-87, 9/ат-Тауба-88, 9/ат-Тауба-89, 9/ат-Тауба-90, 9/ат-Тауба-91, 9/ат-Тауба-92, 9/ат-Тауба-93, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-201, ат-Тауба 87-93
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-87
9/ат-Тауба-87: Предпочетоха да са заедно с оставащите и бяха запечатани сърцата им, та не разбират.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-88
9/ат-Тауба-88: Ала Пратеника и онези, които вярваха (желаеха Аллах) се бореха заедно с него със своите имоти и души. За тях са благата и те са сполучилите.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-89
9/ат-Тауба-89: Аллах е приготвил за тях Градините, сред които текат реки, там те ще пребивават вечно. Това е най-голямото спасение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-90
9/ат-Тауба-90: И дойдоха част от арабите бедуини, които посочиха оправдания, излъгаха Аллах и Неговия Пратеник и останаха (не излязоха да се борят). Онези от тях, които не повярваха, ще ги сполети болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-91
9/ат-Тауба-91: На онези, които са искрени към Аллах и Неговия Пратеник, но са слаби, болни или нямат какво да дадат, им е простено. За благодетелните няма вина. ­ Аллах е Опрощаващ, Милосърден. ­
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-92
9/ат-Тауба-92: Също така (няма вина) и за онези, които дойдоха при теб, за да ги откараш, а ти им рече: “Няма (не намерих) с какво да ви откарам.” И се обърнаха, а очите им ­ пълни със сълзи от скръб, че не намират какво да дадат.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-93
9/ат-Тауба-93: Но за онези, които въпреки богатството си искат разрешение от теб да останат заедно с оставащите има вина (причина за грях). Аллах запечата сърцата им, та да не могат вече да знаят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: