ат-Тауба 62-68, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-197)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-62, 9/ат-Тауба-63, 9/ат-Тауба-64, 9/ат-Тауба-65, 9/ат-Тауба-66, 9/ат-Тауба-67, 9/ат-Тауба-68, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-197, ат-Тауба 62-68
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-62
9/ат-Тауба-62: Кълнат ви се в Аллах, за да ви угодят. Но ако бяха истински вярващи, то (щяха да знаят, че) Аллах и Неговият Пратеник повече заслужават да Им се угажда.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-63
9/ат-Тауба-63: Нима не знаят, че за онзи, който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник е огънят на Ада, там ще пребивава вечно. Ето това е голям позор.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-64
9/ат-Тауба-64: Лицемерите се опасяват да не бъде низпослана сура против тях, която да извести какво крият в сърцата си. Кажи: “Подигравайте се! Аллах ще изкара наяве онова, което криете (от което се опасявате).”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-65
9/ат-Тауба-65: И ако ги попиташ, непременно ще рекат: “Ние само приказвахме и се забавлявахме.” Кажи: “Нима вие се подсмивахте на Аллах, на Неговите знамения и на Неговия Пратеник?”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-66
9/ат-Тауба-66: Не се оправдавайте! Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи. Дори да извиним някои от вас, ще накажем други, защото са престъпващи.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-67
9/ат-Тауба-67: Лицемерните мъже и жени са еднакви. Те повеляват лошото и възбраняват доброто; те са скъперници. Те забравиха Аллах, затова и Той ги забрави. Несъмнено, лицемерите са нечестивците.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-68
9/ат-Тауба-68: Аллах обеща на лицемерните мъже и жени и на неверниците огъня на Ада, където ще пребивават вечно. Достатъчен им е той (огънят). Аллах ги прокле. И за тях има безкрайно (постоянно) мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: