ат-Тауба 73-79, Свещеният Коран (Джуз'-10, страница-199)

ат-Тауба: 9/ат-Тауба-73, 9/ат-Тауба-74, 9/ат-Тауба-75, 9/ат-Тауба-76, 9/ат-Тауба-77, 9/ат-Тауба-78, 9/ат-Тауба-79, Свещеният Коран, Джуз'-10, страница-199, ат-Тауба 73-79
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-73
9/ат-Тауба-73: О, Пророко, бори се (воювай) срещу неверниците и лицемерите и бъди твърд с тях! Мястото им е Адът. Колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-74
9/ат-Тауба-74: Кълнат се в Аллах , че не са изрекли неверието си на Него, но те изрекоха словата на неверието и станаха неверници, след като бяха приели правата вяра. Това, за което искат да отмъстят, защото никога няма да го получат е благодатта на Аллах ­ и Неговият Пратеник. Ако вече се покаят това ще е най-доброто за тях, а ако се отметнат назад (от вярата) , Аллах ще ги накаже с болезнено мъчение и в земния живот, и в отвъдния. И не ще имат на земята нито покровител, нито избавител.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-75
9/ат-Тауба-75: Някои от тях дадоха обет пред Аллах: “Ако Той (Аллах) ни дари от Своята благодат, непременно ще даваме милостиня и ще бъдем от праведниците.”
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-76
9/ат-Тауба-76: А когато (Аллах) им дари от Своята благодат, те станаха скъперници. Те обърнаха гръб и не удържаха на обета си.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-77
9/ат-Тауба-77: Тъй като не изпълниха обета си (пред Аллах) и излъгаха, Той (Аллах) вложи в сърцата им лицемерие до Деня, в който ще Го срещнат.
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-78
9/ат-Тауба-78: Нима не знаеха, че Аллах знае какво крият и (скришом) шепнат и, че Аллах най-добре знае тайните?
Слушайте Коран: 9/ат-Тауба-79
9/ат-Тауба-79: Те (тези хора) клеветят богатите вярващи, които доброволно дават милостинята (в повече) ­ и онези вярващи, които нямат какво да дадат, освен старание и труд. Те също така им се присмиват. А накрая Аллах се присмя на тях и за тях има болезнено мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: