ал-Хакка, Сура Неизбежното (Коран: Сура 69-ал-Хакка)

69/ал-Хакка-1: Eл хаккaх(хаккaту)., 69/ал-Хакка-2: Мeл хаккaх(хаккaту)., 69/ал-Хакка-3: Уe ма eдракe мeл хаккaх(хаккaту).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хакка, Сура Неизбежното (Коран: Сура 69-ал-Хакка)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-1
69/ал-Хакка-1: Неизбежното (което наистина ще се случи)!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-2
69/ал-Хакка-2: И какво е Неизбежното (Истината, която неизбежно ще се осъществи)?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-3
69/ал-Хакка-3: И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-4
69/ал-Хакка-4: Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието (Кариа).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-5
69/ал-Хакка-5: И заради това Самудяните бяха погубени с едно мощно Бедствие.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-6
69/ал-Хакка-6: А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-7
69/ал-Хакка-7: Той (Аллах) го накара (вихъра) да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и след това гледката там беше на хора покосени, сякаш са като празни стволове на повалени фурми.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-8
69/ал-Хакка-8: И нима виждаш някой (нещо) останал от тях?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-9
69/ал-Хакка-9: И Фараонът, и онези преди него, и тези със сринатите градове дойдоха с тази голяма грешка (отричаха Съдния ден и равносметката).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-10
69/ал-Хакка-10: И така се възпротивиха на пратеника на Господа, затова Той с мощ ги сграбчи.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-11
69/ал-Хакка-11: И наистина, когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия кораб.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-12
69/ал-Хакка-12: За да го сторим поука за вас и да го запомнят чуващите уши.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-13
69/ал-Хакка-13: И когато се протръби с Рога първия път.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-14
69/ал-Хакка-14: И бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-15
69/ал-Хакка-15: Тогава ще се случи (голямото) Събитие.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-16
69/ал-Хакка-16: И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо то в този Ден (ще се развали равновесието му).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-17
69/ал-Хакка-17: И този ангел ще е върху краищата му. И в този Ден осмина ще носят Трона на твоя Господ.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-18
69/ал-Хакка-18: В този Ден ще бъдете изправени (пред Аллах). И не ще остане скрита нито една ваша тайна.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-19
69/ал-Хакка-19: И онзи, чиято книга (с делата през целия му живот) му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-20
69/ал-Хакка-20: Наистин аз знаех, че ще срещна своята равносметка.”
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-21
69/ал-Хакка-21: И ето така той ще живее в доволство.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-22
69/ал-Хакка-22: И те ще са сред въздигнатите Градини на Рая.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-23
69/ал-Хакка-23: А плодовете й ще са сведени (надолу близо до тях).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-24
69/ал-Хакка-24: Яжте и пийте със здраве (като дар) за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-25
69/ал-Хакка-25: А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-26
69/ал-Хакка-26: И да не бях узнал каква е моята равносметка.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-27
69/ал-Хакка-27: О, да бе приключило всичко (със смъртта).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-28
69/ал-Хакка-28: И не ме избави моето богатство.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-29
69/ал-Хакка-29: Пропадна моята власт (имоти, сила).”
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-30
69/ал-Хакка-30: Хванете го и го оковете!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-31
69/ал-Хакка-31: После в Ада го хвърлете!
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-32
69/ал-Хакка-32: После го вържете с верига, дълга седемдесет лакти и го пратете (в Ада).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-33
69/ал-Хакка-33: И наистина той не вярваше в Аллах, Превеликия, (не Го желаеше).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-34
69/ал-Хакка-34: И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-35
69/ал-Хакка-35: Затова, Днес тук няма за него ближен.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-36
69/ал-Хакка-36: Нито храна, освен кръв и гной.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-37
69/ал-Хакка-37: Ядат я само грешниците.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-38
69/ал-Хакка-38: Ала не! Кълна се в това, което съзирате.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-39
69/ал-Хакка-39: И в това, което не съзирате.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-40
69/ал-Хакка-40: Наистина то е слово на достоен Пратеник.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-41
69/ал-Хакка-41: И не е слово на поет. Колко малко вярвате?
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-42
69/ал-Хакка-42: И не е слово на гадател. Колко малко се поучавате.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-43
69/ал-Хакка-43: Низпослан е от Господа на световете.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-44
69/ал-Хакка-44: И ако той Ни приписваше някакви слова.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-45
69/ал-Хакка-45: Щяхме да го хванем (сграбчим) от десницата.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-46
69/ал-Хакка-46: И после неизбежно да му прережем аортата на живота.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-47
69/ал-Хакка-47: И никой сред вас не ще можеше да Ни възпре от това.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-48
69/ал-Хакка-48: И наистина Той (Коранът) е една поука за притежателя на таква (който се бои да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-49
69/ал-Хакка-49: И добре знаем Ние, че сред вас има и отричащи.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-50
69/ал-Хакка-50: И наистина Той (Коранът) е скръб за неверниците.
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-51
69/ал-Хакка-51: И наистина Той (Коранът) е достоверната истина ( истинското знание за Аллах).
Слушайте Коран: 69/ал-Хакка-52
69/ал-Хакка-52: Затова прославяй твоя Господ с името му „Азим” (Превеликия).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: