ал-Анфал, Сура Придобитото във война (Коран: Сура 8-ал-Анфал)

8/ал-Анфал-1: Йeс’eлунeкe aнил енфал (енфали), кулил енфалу лилляхи уeр рeсул(рeсули), фeттeкуллахe уe aслиху затe бeйникум уe eтиуллахe уe рeсулeху ин кунтум му’минин(му’мининe)., 8/ал-Анфал-2: Инeмeл му'минунeллeзинe иза зукирaллаху уeджилeт кулубухум уe иза тулийeт aлeйхим аятуху задeтхум иманeн уe aла рaббихим йeтeуeккeлун(йeтeуeккeлунe)., 8/ал-Анфал-3: Eллeзинe юкимунeс сaлатe уe мимма рaзaкнахум юнфикун(юнфикунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анфал, Сура Придобитото във война (Коран: Сура 8-ал-Анфал)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-1
8/ал-Анфал-1: Питат те за придобитото във война. Кажи: “Придобитото е на Аллах и на Пратеника. Бъдете притежатели на таква (пазете се да не изгубите милостта на Аллах) и оправете отношенията помежду си. А ако сте вярващи, тогава покорете се на Аллах и на Неговия Пратеник!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-2
8/ал-Анфал-2: Истински вярващите са онези, чиито сърца тръпнат, когато се споменава Аллах. А когато им се четат Неговите знамения, това усилва вярата им и се уповават на своя Господ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-3
8/ал-Анфал-3: Те отслужват молитвата и раздават от онова, което сме им дали.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-4
8/ал-Анфал-4: Ето тези са истинските вярващи. Те имат степени при своя Господ. За тях има опрощение (греховете им ще бъдат не само опростени, а и превърнати в благодеяния) и щедро препитание.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-5
8/ал-Анфал-5: Както, когато твоят Господ те изведе от дома ти с истината, на част от вярващите (това положение) им се видя лошо.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-6
8/ал-Анфал-6: И тях сякаш умишлено ги водят към смъртта, те спорят с теб за истината, след като (положението) се изясни.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-7
8/ал-Анфал-7: И Аллах ви обеща, че едната от двете групи ще е ваша. А вие се надявахте на онази, която е без оръжие, да е ваша. Аллах иска да възцари правдата със Своите Слова и да прекърши неверниците (да нямат те потомство).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-8
8/ал-Анфал-8: (Това е) за да възцари правдата и да изчезне лъжата, дори престъпниците да възненавиждат това.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-9
8/ал-Анфал-9: Когато призовахте вашия Господ за помощ, Той ви откликна: “Аз ще ви подкрепя с хиляда ангели един след друг.”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-10
8/ал-Анфал-10: Аллах стори това (ви помогна) само за да ви зарадва (благовества) и за да се успокоят (задоволят) с това сърцата ви. Помощта е единствено от Аллах (няма друг помощник, освен Него). Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-11
8/ал-Анфал-11: Той ви покри с дрямка за успокоение от Него и ви изсипа вода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне от вас скверността на сатаната и да укрепи сърцата ви, и да заздрави с това стъпките ви.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-12
8/ал-Анфал-12: Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите (които Ме желаят) и Аз ще вселя ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всичките им крайници!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-13
8/ал-Анфал-13: Това е, защото се съпротивиха на Аллах и на Неговия Пратеник. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, несъмнено за него наказанието на Аллах е сурово.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-14
8/ал-Анфал-14: Ето, вече го вкусете! За неверниците е мъчението на Огъня.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-15
8/ал-Анфал-15: О, вярващи, когато срещнете неверниците в настъпление, не им обръщайте гръб в бягство!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-16
8/ал-Анфал-16: А който им обърне гръб в този ден, освен с намерението отново да се върне да се бие или за да премине към друга (ваша) дружина, той вече си е навлякъл гнева на Аллах и мястото му е Адът. Колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-17
8/ал-Анфал-17: И не вие ги убихте, а Аллах ги уби. И когато хвърли, не ти хвърли, а Аллах (хвърли). Аллах подлага вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-18
8/ал-Анфал-18: И ето така, Аллах несъмнено осуетява коварните планове (подмамки) на неверниците.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-19
8/ал-Анфал-19: Победа ли искахте? Ето, победата дойде (при подкрепена от Аллах войска). И ако се откажете (да се противите), то това е по-доброто за вас. А ако повторите (враждата, съпротивата), и Ние ще повторим. И дори вие да сте по-многобройни, това няма да ви помогне. Наистина Аллах е с вярващите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-20
8/ал-Анфал-20: О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на Неговия Пратеник, и не се отмятайте от него (от Корана), след като (го) чувате!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-21
8/ал-Анфал-21: И не бъдете като онези, които казват: “Чухме!”, въпреки, че не чуват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-22
8/ал-Анфал-22: И най-лошите (жалките) твари пред Аллах са глухите и немите, които не проумяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-23
8/ал-Анфал-23: И ако Аллах беше видял у тях добро, щеше да ги накара да чуят. Дори и да ги накараше да чуят, те пак щяха да се отметнат и да обърнат гръб.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-24
8/ал-Анфал-24: О, вярващи (които желаете да достигнете Аллах), когато Аллах и Пратеника ви зоват към онова, което ще ви съживи, откликвайте на поканата! И знайте, че Аллах стои между човека и сърцето му, и че при Него ще бъдете събрани (духовните ви тела ще Го срещнат и Неговият Лик ще бъде убежище за тях)!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-25
8/ал-Анфал-25: И бойте се от изпитание (бъдете притежатели на таква), което не сполетява само угнетителите (а сполетява и други) и не е присъщо само за тях! И знайте, че наказанието на Аллах е сурово!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-26
8/ал-Анфал-26: И помнете как бяхте малко (на брой) на земята, безсилни и уплашени. Страхувахте се, да не ви заловят хората. Тогава Той ви даде убежище и ви подкрепи със Своята помощ и ви даде от (пречистите) благата, надявайки се да сте признателни.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-27
8/ал-Анфал-27: О, вярващи (които желаете да достигнете Аллах), не изменяйте на Аллах и на Пратеника! Тогава съзнателно ще сте изменили и на онова, което ви е поверено!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-28
8/ал-Анфал-28: И знайте, че децата и имотите ви са само едно изпитание за вас, а при Аллах е голямата награда (отплата)!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-29
8/ал-Анфал-29: О, вярващи, ако станете притежатели на таква (пожелаете да се отдадете на Аллах и се молите за Неговата благодат), Той ще ви даде способността да разграничавате доброто и злото, и ще заличи вашите грехове и ще ви опрости (ще превърне вашите провинения в благодеяния). Аллах е Притежател на голяма благодат.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-30
8/ал-Анфал-30: И когато неверниците крояха планове да те задържат или да те убият, или да те прокудят, Аллах също устройваше капани. А плановете на Аллах винаги надделяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-31
8/ал-Анфал-31: И когато им се четат Нашите знамения, казват: “Чухме вече. Ако искахме и ние щяхме да изречем подобни слова. Това са само легенди на предишните.”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-32
8/ал-Анфал-32: И бяха казали: “О, Аллах, ако това (тази Книга) е правдата от Теб, изсипи над нас камъни от небето или ни дай болезнено мъчение!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-33
8/ал-Анфал-33: Но Аллах не ще им даде мъчение, докато ти си сред тях. И Аллах не ще им даде мъчение, докато молят за опрощение.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-34
8/ал-Анфал-34: Но защо да не им даде мъчение Аллах, щом възпират от Свещената джамия и не са нейни пазители? Пазителите й са само притежателите на таква (тези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах), ала повечето от тях не проумяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-35
8/ал-Анфал-35: И молитвата им при Дома (на Аллах) не бе нищо друго, освен свирукане и пляскане. “Вкусете мъчението, защото бяхте неверници!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-36
8/ал-Анфал-36: Несъмнено, неверниците харчат своите имоти, за да възпират от пътя на Аллах. И ще продължат (да ги харчат) докрай, а след това ще съжаляват (ще ги обхване мъка), после ще бъдат надвити. И накрая неверниците ще бъдат събрани в Ада.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-37
8/ал-Анфал-37: (Това е ) за да отдели Аллах лошите (мръсните) от добрите (чистите) и да струпа лошите един върху друг и така да ги вкара в Ада. Ето тези са губещите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-38
8/ал-Анфал-38: Кажи на неверниците, че ако престанат, ще им се опрости онова, което е било по-рано, но ако повторят (скверността и враждата), ­ ще ги сполети участта на предишните, отричащи народи.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-39
8/ал-Анфал-39: И се сражавайте с тях, докогато напълно се отстранят всички раздори и вярата да е само на Аллах! А откажат ли се (от скверността), тогава Аллах най-добре вижда вашите дела.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-40
8/ал-Анфал-40: А отвърнат ли се, знайте, че Аллах е вашият Покровител! Най-прекрасният Покровител и Най-прекрасният Избавител е Той!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-41
8/ал-Анфал-41: И ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме на Нашия раб в Деня на разграничението (на истината от лъжата), знайте, че каквото и да придобиете във война, то една пета от него е за Аллах и за Пратеника и близките Му, за сираците, нуждаещите се и за пътуващите. И Аллах за всяко нещо има сила
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-42
8/ал-Анфал-42: Вие бяхте на по-близкия склон на долината (по- близо до Медина), а те на по-далечния склон (откъм Мека), а керванът - ниско под вас. И дори да се бяхте уговорили, щяхте да се разминете в уговорката, ала за да изпълни Аллах дело отредено, да погине при ясен знак погиващият и да живее при ясен знак оживяващият... Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-43
8/ал-Анфал-43: Аллах ти ги показа малцина в съня ти. А ако ги беше показал мнозина, щяхте да паднете духом и да спорите по делото. Но Аллах ви спаси (изведе ви на свобода). Той знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-44
8/ал-Анфал-44: И направи да изглеждат те малцина във вашите очи, когато се срещнахте, и ви умали в техните очи, за да изпълни Аллах дело отредено. Към Аллах се връщат делата.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-45
8/ал-Анфал-45: О, вярващи, когато се сражавате с отряд, устоявайте и споменавайте последователно името на Аллах по-често, за да сполучите!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-46
8/ал-Анфал-46: Покорявайте се на Аллах и на Неговия Пратеник и не спорете помежду си, за да не се провалите и да изчезне силата ви! И търпете! Наистина Аллах е с търпеливите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-47
8/ал-Анфал-47: И не бъдете като онези, които излязоха от домовете си с надменност и за показ пред хората! Те възпират от пътя на Аллах. И Аллах обгръща техните дела.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-48
8/ал-Анфал-48: И сатаната разкраси за тях делата им, и рече: “Няма кой да ви надвие днес сред хората, щом аз съм до вас.” Но щом двете групи се срещнаха, той се обърна и избяга, и рече: “Непричастен съм към вас. Аз виждам онова, което вие не виждате. Наистина аз се страхувам от Аллах. И Аллах е суров в наказанието.”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-49
8/ал-Анфал-49: Лицемерите, и онези, които имаха болест в сърцата си, рекоха: “Тези ги подмами тяхната вяра.” А който се уповава на Аллах, несъмнено ­Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-50
8/ал-Анфал-50: И да беше видял, когато ангелите умъртвяват неверниците, как ги удрят по лицата и по гърбовете и им казват: “Вкусете от горящото мъчение!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-51
8/ал-Анфал-51: Ето това е заради онова, което (вие самите) извършихте с ръцете си. Аллах никога не угнетява Своите раби.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-52
8/ал-Анфал-52: Както при рода на Фараона и онези преди тях бе станало традиция да се отричат знаменията на Аллах, те също отрекоха знаменията. Така Аллах ги сграбчи заради греховете им. Аллах е могъщ и суров в наказанието.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-53
8/ал-Анфал-53: Това е, защото Аллах не променя благодатта, с която е облагодетелствал хора, докато те не променят себе си. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-54
8/ал-Анфал-54: (Курейшяните, които се сражаваха в Бедир) приличат на Фараона и на онези преди тях. Отрекоха знаменията на своя Господ и Ние ги погубихме заради греховете им и издавихме рода на Фараона. Те (всички) бяха угнетители.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-55
8/ал-Анфал-55: Най-лошите твари пред Аллах са онези, които Го отричат (неверниците). Те никога не ще повярват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-56
8/ал-Анфал-56: Онези, от които ти взе обет, а после те всеки път го нарушават. И те не са (не стават) притежатели на таква (не желаят да достигнат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-57
8/ал-Анфал-57: И ако ги срещнеш във война, така ги прогони (уплаши), че да се поучат онези, които ги следват!
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-58
8/ал-Анфал-58: И ако се опасяваш, че някой народ със сигурност ще наруши обета, тогава по справедлив начин отмени договореността с тях. Наистина Аллах не обича изменниците.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-59
8/ал-Анфал-59: И неверниците да не смятат, че са се отървали! Те не ще обезсилят Аллах.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-60
8/ал-Анфал-60: Пригответе се срещу тях, колкото ви стигат силите и (отвържете) бойните коне! Наплашете с тях враговете на Аллах и вашите врагове, и другите освен тях. Вие не ги знаете, но Аллах ги знае. И каквото раздадете по пътя на Аллах, то ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени (онеправдани).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-61
8/ал-Анфал-61: И ако клонят към мир (желаят да се предадат), тогава приеми (тяхното желание) и се уповавай на Аллах! Наистина Той е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-62
8/ал-Анфал-62: И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен. Той е, Който подкрепя със Своята помощ теб и вярващите (желаещите Аллах).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-63
8/ал-Анфал-63: Обедини (Обединява) Той (с обич) сърцата им. Ако ти беше раздал всичко, което е на земята, нямаше да можеш да обединиш сърцата им. Но Аллах ги обедини. Той е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-64
8/ал-Анфал-64: О, Пророче, Аллах е достатъчен ­ за теб и за вярващите (желаещите Аллах), които те следват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-65
8/ал-Анфал-65: О, Пророче, насърчавай вярващите да се сражават! Ако сред вас има двадесет търпеливи, те ще надвият двеста души; а ако сред вас има сто души, те ще надвият хиляда от неверниците, защото те са хора, които не проумяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-66
8/ал-Анфал-66: Сега Аллах ви облекчи. Той знае, че у вас има слабост. И ако сред вас има сто търпеливи, те ще надвият двеста; а ако сред вас има хиляда, те ще надвият две хиляди с позволението на Аллах. Аллах е с търпеливите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-67
8/ал-Анфал-67: И не подобава на пророк да има пленници, докато не е извоювал абсолютна победа на земята. Вие искате благата на земния живот, а Аллах иска отвъдния. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-68
8/ал-Анфал-68: И щеше да ви засегне огромно мъчение за онова, което сте придобили, ако преди това Аллах не бе отсъдил.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-69
8/ал-Анфал-69: Вече яжте от придобитото във война - то е позволено и чисто за вас! И бъдете притежатели на таква (пазете се да не изгубите милостта на Аллах)! Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-70
8/ал-Анфал-70: О, Пророче, кажи на пленниците, които са в ръцете ви: “Ако Аллах види добро в сърцата ви, ще ви даде по-добро от това, което ви е взето, и ще ви опрости. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-71
8/ал-Анфал-71: И ако искат да ти изменят, по същия начин както измениха на Аллах преди, затова Той ти даде власт над тях. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-72
8/ал-Анфал-72: Несъмнено онези, които повярваха (пожелаха да достигнат Аллах) и се преселиха, и се бореха чрез своите имоти и души по пътя на Аллах, и онези, които ги приютиха и подкрепиха, те са ближни един на друг. Докато не се преселят (докато не пожелаят да достигнат Аллах), вие не носите никаква отговорност към тях по отношение на закрилата им. А ако ви помолят за помощ, относно вярата си, ваш дълг е да им помогнете, освен ако е срещу народ с договореност между вас и него. И Аллах съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-73
8/ал-Анфал-73: Неверници се подкрепят помежду си. И вие не направите ли същото (не се ли закриляте), ще има заблуда и голяма развала по земята.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-74
8/ал-Анфал-74: А тези, които вярват и се преселват и се борят по пътя на Аллах, и тези, които ги приютяват и ги подкрепят, тези са истинските вярващи (с цялото си сърце желаят Аллах ). За тях има опрощение и щедро препитание.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-75
8/ал-Анфал-75: От тук нататък, всички, които повярват (пожелаят Аллах) и се преселят, и се борят заедно с вас, те са от вас. Според Книгата на Аллах, роднините са по-близки едни на други. Наистина Аллах знае най-добре всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: