ал-Анфал-62, Сура 8-Придобитото във война (ал-Анфал) стих-62

8/ал-Анфал-62: И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен. Той е, Който подкрепя със Своята помощ теб и вярващите (желаещите Аллах). (българската транслитерация: Уe ин юриду eн яхдeукe фeиннe хaсбeкaллах(хaсбeкaллаху), хууeллeзи eййeдeкe би нaсрихи уe билму'минин(му'мининe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анфал-62
Сура 8-Придобитото във война (ал-Анфал) стих-62

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
българската транслитерация: Уe ин юриду eн яхдeукe фeиннe хaсбeкaллах(хaсбeкaллаху), хууeллeзи eййeдeкe би нaсрихи уe билму'минин(му'мининe).
И поискат ли да те измамят, Аллах ти е достатъчен. Той е, Който подкрепя със Своята помощ теб и вярващите (желаещите Аллах).ал-Анфал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: