ал-Анфал-58, Сура 8-Придобитото във война (ал-Анфал) стих-58

8/ал-Анфал-58: И ако се опасяваш, че някой народ със сигурност ще наруши обета, тогава по справедлив начин отмени договореността с тях. Наистина Аллах не обича изменниците. (българската транслитерация: Уe имма тeхафeннe мин кaумин хиянeтeн фeнбиз илeйхим aла сeуаин, иннaллахe ла юхъббул хаинин(хаининe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анфал-58
Сура 8-Придобитото във война (ал-Анфал) стих-58

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ
българската транслитерация: Уe имма тeхафeннe мин кaумин хиянeтeн фeнбиз илeйхим aла сeуаин, иннaллахe ла юхъббул хаинин(хаининe).
И ако се опасяваш, че някой народ със сигурност ще наруши обета, тогава по справедлив начин отмени договореността с тях. Наистина Аллах не обича изменниците.ал-Анфал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: