ал-Анфал-63, Сура 8-Придобитото във война (ал-Анфал) стих-63

8/ал-Анфал-63: Обедини (Обединява) Той (с обич) сърцата им. Ако ти беше раздал всичко, което е на земята, нямаше да можеш да обединиш сърцата им. Но Аллах ги обедини. Той е Всемогъщ, Премъдър. (българската транслитерация: Уe eллeфe бeйнe кулюбихим, лeу eнфaктe ма фил aрдъ джeмиaн ма eллeфтe бeйнe кулюбихим уe лакиннaллахe eллeфe бeйнeхум, иннeху aзизун хaким(хaкимун).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анфал-63
Сура 8-Придобитото във война (ал-Анфал) стих-63

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
българската транслитерация: Уe eллeфe бeйнe кулюбихим, лeу eнфaктe ма фил aрдъ джeмиaн ма eллeфтe бeйнe кулюбихим уe лакиннaллахe eллeфe бeйнeхум, иннeху aзизун хaким(хaкимун).
Обедини (Обединява) Той (с обич) сърцата им. Ако ти беше раздал всичко, което е на земята, нямаше да можеш да обединиш сърцата им. Но Аллах ги обедини. Той е Всемогъщ, Премъдър.ал-Анфал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: