ал-Хиджр 1-15, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-262)

ал-Хиджр: 15/ал-Хиджр-1, 15/ал-Хиджр-2, 15/ал-Хиджр-3, 15/ал-Хиджр-4, 15/ал-Хиджр-5, 15/ал-Хиджр-6, 15/ал-Хиджр-7, 15/ал-Хиджр-8, 15/ал-Хиджр-9, 15/ал-Хиджр-10, 15/ал-Хиджр-11, 15/ал-Хиджр-12, 15/ал-Хиджр-13, 15/ал-Хиджр-14, 15/ал-Хиджр-15, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-262, ал-Хиджр 1-15
direction_left
direction_right

ал-Хиджр

Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-1
15/ал-Хиджр-1: Алиф. Лам. Ра. Това са знамения на Книгата и на ясния Коран (изразените ясно).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-2
15/ал-Хиджр-2: Неверниците ще възжелаят: “Само да бяхме от мюсюлманите (отдадените)”.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-3
15/ал-Хиджр-3: Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Скоро те ще узнаят.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-4
15/ал-Хиджр-4: И не сме погубили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-5
15/ал-Хиджр-5: Никоя общност не може нито да изпревари своя срок, нито да го забави.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-6
15/ал-Хиджр-6: И рекоха: “О, ти, комуто бе низпослано напомнянето (поуката), ти несъмнено си луд!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-7
15/ал-Хиджр-7: Тогава защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-8
15/ал-Хиджр-8: Ние не спускаме ангелите с друго, освен с истината. И тогава те не ще бъдат изчакани.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-9
15/ал-Хиджр-9: Наистина Ние низпослахме напомнянето (Книгата с поуките, Корана) и Ние сме несъмнно неговите пазители.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-10
15/ал-Хиджр-10: И преди теб изпращахме пратеници сред древните общности.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-11
15/ал-Хиджр-11: И не дойде при тях ни един пратеник, без те да се подиграят с него.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-12
15/ал-Хиджр-12: Така я (подигравката) влагаме в сърцата на престъпилите. ­
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-13
15/ал-Хиджр-13: И те не вярват в него (пратеника), въпреки че е известна съдбата на предците.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-14
15/ал-Хиджр-14: Дори и да бяхме разтворили над тях врата в небето, и от там да се изкачваха,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-15
15/ал-Хиджр-15: И пак щяха да рекат: “Погледите ни бяха заслепени (не виждаме истината). Ние сме омагьосани хора.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: