ал-Хиджр 52-70, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-265)

ал-Хиджр: 15/ал-Хиджр-52, 15/ал-Хиджр-53, 15/ал-Хиджр-54, 15/ал-Хиджр-55, 15/ал-Хиджр-56, 15/ал-Хиджр-57, 15/ал-Хиджр-58, 15/ал-Хиджр-59, 15/ал-Хиджр-60, 15/ал-Хиджр-61, 15/ал-Хиджр-62, 15/ал-Хиджр-63, 15/ал-Хиджр-64, 15/ал-Хиджр-65, 15/ал-Хиджр-66, 15/ал-Хиджр-67, 15/ал-Хиджр-68, 15/ал-Хиджр-69, 15/ал-Хиджр-70, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-265, ал-Хиджр 52-70
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-52
15/ал-Хиджр-52: Когато влязоха при него и го поздравиха, Ибрахим рече: “Ние се страхуваме от вас.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-53
15/ал-Хиджр-53: Рекоха (гостите): “Не се страхувай! Ние те благовестваме за син, надарен със знание.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-54
15/ал-Хиджр-54: Рече: “Нима ме благовествате, при все че ме настигна старостта? И с какво ще ме възрадвате?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-55
15/ал-Хиджр-55: Рекоха: “Възрадвахме те с истината. И не губи надежда!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-56
15/ал-Хиджр-56: Каза: “И кой губи надежда от милостта на своя Господ, освен заблудените?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-57
15/ал-Хиджр-57: И каза: “О, пратеници , какво е намерението ви?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-58
15/ал-Хиджр-58: Казаха: “Изпратени сме при хора престъпващи”.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-59
15/ал-Хиджр-59: Освен семейството на Лот. Ние ще ги спасим.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-60
15/ал-Хиджр-60: Освен неговата жена. Известено ни е, че тя ще бъде сред оставащите (губещите).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-61
15/ал-Хиджр-61: И когато пратениците дойдоха при семейството на Лот,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-62
15/ал-Хиджр-62: (Лот) каза: “Вие сте непознати хора (от друг народ).”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-63
15/ал-Хиджр-63: Казаха: “Да, дойдохме при теб с онова, за което се съмняват.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-64
15/ал-Хиджр-64: Донесохме ти правдата. Наистина ние казваме истината.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-65
15/ал-Хиджр-65: Тръгни с твоето семейство през една част от нощта и върви зад тях! И никой от вас да не се обръща назад! И отидете, където ви е повелено!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-66
15/ал-Хиджр-66: И го предизвестихме с повелята, че до сутринта те ще бъдат погубени (ще бъдат заличени от лицето на земята).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-67
15/ал-Хиджр-67: И дойдоха жителите на града зарадвани.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-68
15/ал-Хиджр-68: (Лот) каза: “Тези са ми гости. Не ме опозорявайте!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-69
15/ал-Хиджр-69: Бойте се от Аллах! И не ме посрамвайте!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-70
15/ал-Хиджр-70: Казаха: “Не те ли възпряхме да се месиш в делата на другите?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: