ан-Нахл 15-26, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-269)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-15, 16/ан-Нахл-16, 16/ан-Нахл-17, 16/ан-Нахл-18, 16/ан-Нахл-19, 16/ан-Нахл-20, 16/ан-Нахл-21, 16/ан-Нахл-22, 16/ан-Нахл-23, 16/ан-Нахл-24, 16/ан-Нахл-25, 16/ан-Нахл-26, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-269, ан-Нахл 15-26
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-15
16/ан-Нахл-15: И положи на земята, за да не се люлее с вас, непоклатими планини; и реки, и пътища, за да намерите пътя си (към Него);
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-16
16/ан-Нахл-16: И със знаците ( знаменията) и звездата (водителя на времето), те намират път (напътват се).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-17
16/ан-Нахл-17: И нима Онзи, Който сътворява е като онзи, който не може да сътворява? Все още няма ли да се поучите?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-18
16/ан-Нахл-18: И ако пресмятате благата на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-19
16/ан-Нахл-19: Аллах знае какво спотайвате и какво разкривате.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-20
16/ан-Нахл-20: Онези (неща), които зоват, вместо Аллах, нищо не могат да сътворят, а и самите те са сътворени. ­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-21
16/ан-Нахл-21: Те са (безжизнени) мъртъвци. И не знаят кога ще бъдат възкресени (съживени).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-22
16/ан-Нахл-22: Вашият Бог е единствен Бог. А онези, които не вярват (в сливането на духа с Лика на Аллах) в Сетния Ден, техните сърца са отричащи и надменни са те.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-23
16/ан-Нахл-23: Без съмнение, Аллах знае какво спотайват и какво разкриват. Той не обича надменните.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-24
16/ан-Нахл-24: И когато им се каже: “Какво е низпослал вашият Господ?”, те казват: “Легендите на предишните!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-25
16/ан-Нахл-25: За да понесат в Големия Ден освен всички свои товари (грехове) и товарите (греховете) на заблудените заради тяхното неведение хора. И колко лошо е онова, което ще понесат!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-26
16/ан-Нахл-26: И онези преди тях лукавстваха, но Аллах разруши тяхното здание из основи и рухна отгоре им таванът. И мъчението им дойде от там, откъдето не им бе хрумвало.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: