ал-Хиджр 16-31, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-263)

ал-Хиджр: 15/ал-Хиджр-16, 15/ал-Хиджр-17, 15/ал-Хиджр-18, 15/ал-Хиджр-19, 15/ал-Хиджр-20, 15/ал-Хиджр-21, 15/ал-Хиджр-22, 15/ал-Хиджр-23, 15/ал-Хиджр-24, 15/ал-Хиджр-25, 15/ал-Хиджр-26, 15/ал-Хиджр-27, 15/ал-Хиджр-28, 15/ал-Хиджр-29, 15/ал-Хиджр-30, 15/ал-Хиджр-31, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-263, ал-Хиджр 16-31
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-16
15/ал-Хиджр-16: И сторихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-17
15/ал-Хиджр-17: И Ние го опазихме от всеки прокуден сатана.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-18
15/ал-Хиджр-18: А всеки, който възжела да открадне знания за неведомото, го последва един ярък пламък.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-19
15/ал-Хиджр-19: И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо (от всички растения), с мярка.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-20
15/ал-Хиджр-20: И сторихме там препитание за вас и за онези, които вие не храните.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-21
15/ал-Хиджр-21: И няма нещо, същността на което да не е при Нас, и го спускаме Ние само в едно знайно количество (с една съдба).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-22
15/ал-Хиджр-22: И изпратихме Ние ветровете (пълни с дъжд), и утолихме жаждата с вода, която изсипахме от небето; и не сте вие, които образувате водните басейни (за съхранението на водата - моретата, реките, под и над почвените извори, езерата).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-23
15/ал-Хиджр-23: И несъмнено само Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме наследниците.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-24
15/ал-Хиджр-24: Знаем тези преди вас, знаем и следащите ви.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-25
15/ал-Хиджр-25: Наистина твоят Господ е Онзи, Който ще ги събере. Той е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-26
15/ал-Хиджр-26: И сътворихме Ние човека от пръст (изсъхнала глина).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-27
15/ал-Хиджр-27: А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-28
15/ал-Хиджр-28: Твоят Господ каза на ангелите: “Аз ще сътворя човек от изсъхнала глина, от менлива кал.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-29
15/ал-Хиджр-29: И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, веднага се поклонете пред него!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-30
15/ал-Хиджр-30: И така всички ангели се поклониха ведно,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-31
15/ал-Хиджр-31: освен Иблис, който се възпротиви да бъде от кланящите се.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: