Al-Hijr 16-31, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-263)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-263
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Hijr: 15/Al-Hijr-16, 15/Al-Hijr-17, 15/Al-Hijr-18, 15/Al-Hijr-19, 15/Al-Hijr-20, 15/Al-Hijr-21, 15/Al-Hijr-22, 15/Al-Hijr-23, 15/Al-Hijr-24, 15/Al-Hijr-25, 15/Al-Hijr-26, 15/Al-Hijr-27, 15/Al-Hijr-28, 15/Al-Hijr-29, 15/Al-Hijr-30, 15/Al-Hijr-31, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-263, Al-Hijr 16-31
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-16
15/Al-Hijr-16: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-17
15/Al-Hijr-17: dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-18
15/Al-Hijr-18: kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-19
15/Al-Hijr-19: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-20
15/Al-Hijr-20: Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-21
15/Al-Hijr-21: Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-22
15/Al-Hijr-22: Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-23
15/Al-Hijr-23: Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-24
15/Al-Hijr-24: Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-25
15/Al-Hijr-25: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-26
15/Al-Hijr-26: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-27
15/Al-Hijr-27: Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-28
15/Al-Hijr-28: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-29
15/Al-Hijr-29: Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-30
15/Al-Hijr-30: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-31
15/Al-Hijr-31: kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: