Al-Hijr 16-31, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-263)

Al-Hijr: 15/Al-Hijr-16, 15/Al-Hijr-17, 15/Al-Hijr-18, 15/Al-Hijr-19, 15/Al-Hijr-20, 15/Al-Hijr-21, 15/Al-Hijr-22, 15/Al-Hijr-23, 15/Al-Hijr-24, 15/Al-Hijr-25, 15/Al-Hijr-26, 15/Al-Hijr-27, 15/Al-Hijr-28, 15/Al-Hijr-29, 15/Al-Hijr-30, 15/Al-Hijr-31, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-263, Al-Hijr 16-31
direction_left
direction_right
Luister Koran: 15/Al-Hijr-16
15/Al-Hijr-16: En voorzeker, Wij hebben in de hemel sterrenstelsels aangebracht en Wij hebben haar versierd voor de aanschouwers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-17
15/Al-Hijr-17: En Wij hebben haar bewaakt tegen elke vervloekte Satan.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-18
15/Al-Hijr-18: Behalve degene die (de Satan) heeft afgeluisterd, dan achtervolgd wordt door een heldere vlam.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-19
15/Al-Hijr-19: En Wij hebben de aarde uitgestrekt en Wij hebben daarop bergen geplaatst en Wij hebben daarop van alles doen groeien volgens een evenwichte maat.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-20
15/Al-Hijr-20: En Wij hebben voor jullie daar levensonderhoud gemaakt, (ook voor) degene voor wie jullie niet de voorzieners zijn.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-21
15/Al-Hijr-21: Er is geen ding waarvan de schatten niet bij Ons zijn, en Wij zenden deze slechts volgens een vastgestelde maatgeving neer.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-22
15/Al-Hijr-22: En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemel, waarmee wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders van.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-23
15/Al-Hijr-23: Voorwaar, Wij zijn het Die doen leven en doen sterven. En Wij zijn de erfgenamen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-24
15/Al-Hijr-24: En voorzeker, Wij kennen de mensen die jullie zijn voorgegaan (in de dood). En voorzeker, Wij kennen de achterblijvers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-25
15/Al-Hijr-25: En voorwaar, jouw Heer is het Die hen verzamelt. Voorwaar, Hij is Alwijs, Alwetend.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-26
15/Al-Hijr-26: En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-27
15/Al-Hijr-27: En Wij hebben daarvoor de Djinn's geschapen uit een gloeiend vuur.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-28
15/Al-Hijr-28: (Gedenkt) toen jouw Heer tot de Engelen zei: "Voorwaar, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-29
15/Al-Hijr-29: Toen Ik hem vervolmaakt had en Mijn (geschapen) Geest erin geblazen had, toen knielden zij (de Engelen) voor hem.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-30
15/Al-Hijr-30: Toen knielden de Engelen allen gezamenlijk.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-31
15/Al-Hijr-31: Behalve Iblis, bij weigerde te behoren tot de knielenden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: