Al-Hijr 71-90, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-266)

Al-Hijr: 15/Al-Hijr-71, 15/Al-Hijr-72, 15/Al-Hijr-73, 15/Al-Hijr-74, 15/Al-Hijr-75, 15/Al-Hijr-76, 15/Al-Hijr-77, 15/Al-Hijr-78, 15/Al-Hijr-79, 15/Al-Hijr-80, 15/Al-Hijr-81, 15/Al-Hijr-82, 15/Al-Hijr-83, 15/Al-Hijr-84, 15/Al-Hijr-85, 15/Al-Hijr-86, 15/Al-Hijr-87, 15/Al-Hijr-88, 15/Al-Hijr-89, 15/Al-Hijr-90, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-266, Al-Hijr 71-90
direction_left
direction_right
Luister Koran: 15/Al-Hijr-71
15/Al-Hijr-71: Ilij (Loeth) zei: "Dit zijn mijn dochters (vrouwen uit mijn volk), als jullie (iets op toegestane wijze willen) doen."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-72
15/Al-Hijr-72: Bij jouw leven (O Moehammad): voorwaar, zij verkeren onrustig in hun dwaling.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-73
15/Al-Hijr-73: Toen trof de donderslag hen bij zonsopgang.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-74
15/Al-Hijr-74: Toen keerden Wij haar (de stad) ondersteboven en deden Wij op hen stenen van harde klei neerkomen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-75
15/Al-Hijr-75: Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor degenen die er lering uit trekken.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-76
15/Al-Hijr-76: En voorwaar, zij (de stad) ligt aan een (nog) bestaande weg.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-77
15/Al-Hijr-77: En voorwaar, daarin is zeker een Teken voor de gelovigen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-78
15/Al-Hijr-78: en voorwaar, de bewoners van Aikah waren zeker onrechtplegers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-79
15/Al-Hijr-79: Toen hebben Wij hen vernietigd. En voorwaar, de beide steden liggen aan een duidelijke weg.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-80
15/Al-Hijr-80: En voorzeker, de bewoners van Hidjr loochenden de Boodschappers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-81
15/Al-Hijr-81: En Wij hebben ben Onze Tekenen gegeven, maar zij plachten zich daarvan af te wenden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-82
15/Al-Hijr-82: En zij hieuwen de rotsen uit tot veilige woningen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-83
15/Al-Hijr-83: Toen trof de donderslag hen in de ochtend.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-84
15/Al-Hijr-84: Toen baatte wat zij plachten te verrichten hen niet.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-85
15/Al-Hijr-85: En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet geschapen behalve met de Waarheid. En voorwaar, het Uur zal zeker komen, geeft daarom em passende kwijtschelding.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-86
15/Al-Hijr-86: Voorwaar, jouw fleer is de Schepper, de Alwetende.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-87
15/Al-Hijr-87: En voorzeker, Wij hebben jou de zeven vaak herhaalde (Verzen) gegeven en de geweldige Koran.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-88
15/Al-Hijr-88: Kijk niet verlangend uit naar de genietingen die Wij aan een groep van hen (de ongelovigen) hebben gegeven. En treur niet over hen, en wees nederig tegenover de gelovigen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-89
15/Al-Hijr-89: En zeg (O Moehammad): "Voorwaar, ik ben de duidelijke waarschuwer."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-90
15/Al-Hijr-90: Zoals Wij (de bestraffing) hebben neergezonden naar de verdelers.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: