ал-Хиджр 71-90, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-266)

ал-Хиджр: 15/ал-Хиджр-71, 15/ал-Хиджр-72, 15/ал-Хиджр-73, 15/ал-Хиджр-74, 15/ал-Хиджр-75, 15/ал-Хиджр-76, 15/ал-Хиджр-77, 15/ал-Хиджр-78, 15/ал-Хиджр-79, 15/ал-Хиджр-80, 15/ал-Хиджр-81, 15/ал-Хиджр-82, 15/ал-Хиджр-83, 15/ал-Хиджр-84, 15/ал-Хиджр-85, 15/ал-Хиджр-86, 15/ал-Хиджр-87, 15/ал-Хиджр-88, 15/ал-Хиджр-89, 15/ал-Хиджр-90, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-266, ал-Хиджр 71-90
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-71
15/ал-Хиджр-71: Каза: “Ето дъщерите ми, ако ще вършите това, което сте намислили!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-72
15/ал-Хиджр-72: Кълна се в твоя живот, те в своето опиянение се лутаха!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-73
15/ал-Хиджр-73: И (ужасяващ) вик обзе неверниците при изгрев.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-74
15/ал-Хиджр-74: И преобърнахме селището, и изсипахме над тях (поразяващ) порой камъни от глина.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-75
15/ал-Хиджр-75: В това има знамения за прозорливите.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-76
15/ал-Хиджр-76: И наистина, то все още седи на пътя.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-77
15/ал-Хиджр-77: В това има знамение за вярващите (на които в сърцата им е написана вярата).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-78
15/ал-Хиджр-78: И обитателите на Ейке (Горичката) бяха угнетители.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-79
15/ал-Хиджр-79: Затова на тях им отмъстихме. И двете са поука (за поколенията).
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-80
15/ал-Хиджр-80: И обитателите на ал-Хиджр взеха за лъжци пратениците.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-81
15/ал-Хиджр-81: Дадохме им Нашите знамения (чудеса, доказателства), ала те се отдръпнаха от тях.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-82
15/ал-Хиджр-82: А те дълбаеха (безопасни, сигурни) домове в планините.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-83
15/ал-Хиджр-83: Но (ужасяващ) Вик ги обзе на сутринта.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-84
15/ал-Хиджр-84: Но не ги избави онова, което бяха придобили.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-85
15/ал-Хиджр-85: Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е между тях, единствено с мъдрост. Часът непременно ще дойде, затова се отдръпни от тях с хубост!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-86
15/ал-Хиджр-86: Наистина твоят Господ е Всетворящия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-87
15/ал-Хиджр-87: Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия Коран.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-88
15/ал-Хиджр-88: Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило (закриляй ги) над вярващите (в сърцата на които е записана вярата)!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-89
15/ал-Хиджр-89: И кажи им: “Аз наистина съм ясен (поясняващ, разкриващ) предупредител.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-90
15/ал-Хиджр-90: Както низпослахме и за поделящите,
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: