ан-Нахл 73-79, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-275)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-73, 16/ан-Нахл-74, 16/ан-Нахл-75, 16/ан-Нахл-76, 16/ан-Нахл-77, 16/ан-Нахл-78, 16/ан-Нахл-79, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-275, ан-Нахл 73-79
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-73
16/ан-Нахл-73: И вместо на Аллах те служат на идоли, които не владеят за тях никакво препитание от небесата и от земята и са безсилни.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-74
16/ан-Нахл-74: И не сторвайте (идолите) подобия на Аллах! Наистина Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-75
16/ан-Нахл-75: Аллах дава пример с един роб, неспособен на нищо, и с човек, на когото е дарено хубаво препитание от Нас и така той раздава от него тайно и явно. Нима двамата са равни? Славата е само за Аллах! Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-76
16/ан-Нахл-76: И дава Аллах пример с двама мъже,­ единият е ням, неспособен на нищо и е бреме за своя господар. Където и да го прати, той не носи добро. Нима те са равни, този и онзи, който повелява справедливост и е на правия път?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-77
16/ан-Нахл-77: И на Аллах принадлежи неведомото на небесата и на земята. Повелята за Часа е само колкото мигане с око или още по-бързо. И Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-78
16/ан-Нахл-78: И ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без да имате никакво знание и Той стори за вас слуха и зрението, и сърцата, за да сте признателни.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-79
16/ан-Нахл-79: Не виждат ли те птиците, покорни летят в небесния простор? ­Само Аллах ги крепи (във въздуха). В това има знамения за хора вярващи.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: