ан-Нахл 65-72, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-274)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-65, 16/ан-Нахл-66, 16/ан-Нахл-67, 16/ан-Нахл-68, 16/ан-Нахл-69, 16/ан-Нахл-70, 16/ан-Нахл-71, 16/ан-Нахл-72, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-274, ан-Нахл 65-72
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-65
16/ан-Нахл-65: И изсипа Аллах вода от небето, и съживи с нея земята след нейната смърт. В това има знамение за хора чуващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-66
16/ан-Нахл-66: И в добитъка наистина има поука за вас. Даваме ви да пиете чисто мляко, приятно за пиещите, което се образува между кръвта и храната, която се обработва в стомаха им.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-67
16/ан-Нахл-67: И от плодовете на палмите и гроздето взимате сладки напитки (натурални питиета, сокове) и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-68
16/ан-Нахл-68: И твоят Господ разкри на пчелите: “Вземете си жилища сред планините и по дърветата, и в онова, което (хората) градят!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-69
16/ан-Нахл-69: После яжте от всички плодове и следвайте пътищата на вашия Господ, улеснени (за вас)!” И излиза от стомасите им питие (мед) с различен цвят. В него има изцеление за хората. В това има знамение за хора премислящи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-70
16/ан-Нахл-70: Аллах ви сътвори, после ще ви умъртви. А някой от вас в най-окаяният период през живота си (се обръща назад от пътя), след като е знаел (но не е разбрал нищо). Аллах е Всезнаещ, Всесилен.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-71
16/ан-Нахл-71: Аллах предпочете едни от вас пред други в препитанието. А онези, които са предпочетени, не са те даващи препитанието (препитанието е от Аллах), в него те са равни. Знаейки че благодатта е от Аллах, нима отричат?
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-72
16/ан-Нахл-72: Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди от съпругите ви деца и внуци, и ви препитава с чисти блага. И нима в лъжата вярват, а щедростта на Аллах отхвърлят?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: