ан-Нахл 27-34, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-270)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-27, 16/ан-Нахл-28, 16/ан-Нахл-29, 16/ан-Нахл-30, 16/ан-Нахл-31, 16/ан-Нахл-32, 16/ан-Нахл-33, 16/ан-Нахл-34, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-270, ан-Нахл 27-34
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-27
16/ан-Нахл-27: После, в Големия Ден, Той (Аллах) ще ги опозори и ще каже: “Къде са Моите съдружници, заради които враждувахте?” Дарените със знанието ще кажат: “Позорът и злото Днес са за неверниците.”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-28
16/ан-Нахл-28: И когато ангелите умъртвяват онези, които са угнетили душите си, за да ги приберат, тогава те се смиряват и казват: “Не сме извършили никакво зло.” Да, Аллах наистина знае какво сте вършили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-29
16/ан-Нахл-29: Влезте през вратите на Ада, там ще пребивавате вечно! Колко лошо е обиталището на надменните, горделивите!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-30
16/ан-Нахл-30: И богобоязливите (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) бяха запитани: “Какво низпосла вашият Господ?” Казаха: “Само добро.” За благодетелните (онези, които са отдали свободната си воля на Аллах) има само добро (добрини, красоти, положителни степени) на този свят. Разбира се отвъдният дом е по-добър. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! ­
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-31
16/ан-Нахл-31: Те ще влязат в райските градините на Адн, в които реки текат. Там ще имат каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава онези, които се предпазиха.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-32
16/ан-Нахл-32: Тях ангелите умъртвяват и прибират по най-добрия (безболезнения) начин и им казват: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова (добрите дела), което сте вършили!”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-33
16/ан-Нахл-33: Нима чакат друго, освен да им се явят ангелите или да им се яви повелята на твоя Господ? Така постъпиха и онези преди тях. И не Аллах ги угнетява, а те угнетяват душите си.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-34
16/ан-Нахл-34: И ги сполетяха злините на онова, което извършиха. И ги обгради онова, на което се присмиваха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: