ал-Анкабут 46-52, Свещеният Коран (Джуз'-21, страница-402)

ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-46, 29/ал-Анкабут-47, 29/ал-Анкабут-48, 29/ал-Анкабут-49, 29/ал-Анкабут-50, 29/ал-Анкабут-51, 29/ал-Анкабут-52, Свещеният Коран, Джуз'-21, страница-402, ал-Анкабут 46-52
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-46
29/ал-Анкабут-46: И спорете с хората на Писанието, освен с угнетителите сред тях, единствено и само по най-хубавия начин , и им кажете : “ Ние повярвахме в низпосланото и на нас и на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. И ние сме отдадените Нему.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-47
29/ал-Анкабут-47: И така ти низпослахме Книгата. Онези, на които дадохме Писанието, вярват в нея. И една част от тях вярват в нея (в Корана) и знаейки не отричат Нашите знамения, освен неверниците.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-48
29/ал-Анкабут-48: И ти не чете книги преди това. И ти, не Го пишеш с ръцете си. Ако беше така, празнословците непремено щяха да се усъмнят.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-49
29/ал-Анкабут-49: Не, Той (Коранът), това са знамения, изяснени в сърцата на дарените със знание. И те не отричат Нашите знамения знаейки, освен угнетителите.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-50
29/ал-Анкабут-50: И казаха : “Не можеше ли да му бъдат низпослани знамения (чудеса) от неговия Господ?” Кажи им:“ Непременно знаменията (чудесата) са при Аллах и аз съм само един явен предупредител.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-51
29/ал-Анкабут-51: Не им ли бе достатъчно как Ние ти низпослахме Книгата, която им се чете? Несъмнено в това има милост и споменаване за вярващи хора.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-52
29/ал-Анкабут-52: Кажи им :“Достатъчен e Аллах за свидетел между мен и вас. Той знае всичко що е на небесата и на земята.” А които вярват в лъжата и не вярват в Аллах, тези са губещите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: