ал-Анкабут 39-45, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-401)

ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-39, 29/ал-Анкабут-40, 29/ал-Анкабут-41, 29/ал-Анкабут-42, 29/ал-Анкабут-43, 29/ал-Анкабут-44, 29/ал-Анкабут-45, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-401, ал-Анкабут 39-45
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-39
29/ал-Анкабут-39: И несъмнени Муса (Моисей) дойде при Карун, и Фараона, и Хаман с ясни знаци, но те се възгордяха на земята. Ала не можаха да се спасят (от мъчението ни).
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-40
29/ал-Анкабут-40: Така сграбчихме всеки с греха му. И срещу някои пратихме ураган, а някои ги обзе вик (мощтна звукова вълна), други сторихме земята да ги погълне, а останалите удавихме. И не Аллах ги угнети, а те сами угнетяваха душите си.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-41
29/ал-Анкабут-41: Положението на взелите за покровители други, освен Аллах, прилича на положението на паяка, строящ си дом. А наистина най-слабият от домовете е домът на паяка, само да можеха да проумеят.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-42
29/ал-Анкабут-42: Наистина Аллах знае какво те зоват, вместо Него. И Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-43
29/ал-Анкабут-43: И тези примери ги даваме за хората, но ги проумяват само знаещите.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-44
29/ал-Анкабут-44: Аллах сътвори небесата и земята с мъдрост. Несъмнено в това има знамения за вярващите.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-45
29/ал-Анкабут-45: Чети от Книгата онова, което ти бе разкрито и отслужвай молитвата! Наистина молитвата предпазва от покварата и от порицаваното. Но несъмнено споменаването на Аллах е най-велико. И Аллах знае какво вършите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: